Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Terugmelding ontvangen

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate_Event.png
Naam  : Terugmelding ontvangen
Definitie  : Een terugmelding van een burger, bedrijf, instelling, keten- of uitvoeringspartner dat bepaalde gegevens waarvan het ontvangend bevoegd gezag bronhouder is, een of meer fouten bevatten.
Object ID  : 8ae5a041
Object ID_nl  : 8ae5a041
Relaties  :  default - BusinessEvent Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: