Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Id-8a53a3d7-5301-4ae6-ae1f-ffd4302662a7

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Wanneer de behandelende organisatie constateert dat bepaalde benodigde gegevens en bescheiden ontbreken, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld deze binnen een redelijke termijn alsnog aan te leveren. (BusinessService) Aanleveren aanvullende informatie Bij de inhoudelijke toetsing worden de activiteiten waarvoor de vergunning wordt aangevraagd vergeleken met de kaders van de geldende regelgeving. Daartoe wordt op alle relevante deelgebieden van de regelgeving getoetst of het initiatief binnen de kaders blijft. Inhoudelijk deskundige interne en/of externe adviseurs brengen een advies uit, waarin behalve de conclusie of het past ook kan worden opgenomen welke aanpassingen aan het initiatief gedaan zouden kunnen worden om het passend te maken. Bouwtechnische voorschriften worden niet (meer) inhoudelijk getoetst; dit wordt ondergebracht in een separate toetsing. Bij de inhoudelijke toetsing wordt ook onderzocht in hoeverre er planschaderisico bestaat. Adviezen en andere stukken dienen met de rest van het dossier gearchiveerd te worden voor duurzame toegankelijkheid. Tijdens de inhoudelijke toetsing kan naar voren komen dat noodzakelijke gegevens en bescheiden niet aangeleverd zijn of inhoudelijk onvoldoende of onvolledig zijn. In dat geval wordt de initiatiefnemer verzocht deze gegevens en bescheiden alsnog aan te leveren en/of aan te vullen. Conform art. 4.5 AWB stelt de gemeente hiervoor een (redelijke) termijn; de beslistermijn wordt opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de gestelde termijn daarvoor is verstreken. Naar aanleiding van de aanvulling door de initiatiefnemer of het uitblijven daarvan kan de gemeente besluiten de behandeling te hervatten of de aanvraag alsnog buiten behandeling te stellen. (BusinessProcess) Uitvoeren inhoudelijke toetsing ServingRelationship Deze svg is op 12-04-2021 02:01:06 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 02:01:06 CEST
ArchiMate-relatie Id-8a53a3d7-5301-4ae6-ae1f-ffd4302662a7
ArchiMate_ServingRelationship.png
Relatienaam voluit   :  Aanleveren aanvullende informatie Uitvoeren inhoudelijke toetsing
Relatietype   :  ServingRelationship
Vanaf   :  Aanleveren aanvullende informatie (BusinessService)
Naar   :  Uitvoeren inhoudelijke toetsing (BusinessProcess)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  BedrijfsprocessenOmgevingswetgemeenten/id-8a53a3d7-5301-4ae6-ae1f-ffd4302662a7
Object ID  : 8a53a3d7-5301-4ae6-ae1f-ffd4302662a7
Object ID_nl  : 8a53a3d7-5301-4ae6-ae1f-ffd4302662a7
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten