Ambtshalve verzoek revisie/aanscherping/intrekking

ArchiMate-modellen > Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten > BusinessEvents > Ambtshalve verzoek revisie/aanscherping/intrekking
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate_Event.png
Naam  : Ambtshalve verzoek revisie/aanscherping/intrekking
Definitie  : Vanuit de eigen organisatie kan het verzoek gedaan worden om te komen tot revisie of aanscherping van een eerder verleende omgevingsvergunning, of om het geheel of gedeeltelijk intrekken daarvan om onbenutte gebruiksruimte vrij te maken.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 015-010-000-020
Object ID  : 817dcc3c-27ea-4510-b590-d6acd79dd430
Object ID_nl  : 817dcc3c-27ea-4510-b590-d6acd79dd430
Relaties  :  default - BusinessEvent Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: