Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Id-787fa8ad-201b-43cd-adb1-819f2aa9dbdd

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Inhoudelijk deskundige adviseurs brengen op hun deelgebied een advies uit, waarin behalve de conclusie of 'het past' ook kan worden opgenomen welke aanpassingen aan het initiatief gedaan zouden kunnen worden om het passend te maken. Elk advies --wanneer op schrift gesteld-- dient met de rest van het dossier gearchiveerd te worden voor duurzame toegankelijkheid. (BusinessProcess) Opstellen advies deelgebied Bij de inhoudelijke toetsing worden de activiteiten waarvoor de vergunning wordt aangevraagd vergeleken met de kaders van de geldende regelgeving. Daartoe wordt op alle relevante deelgebieden van de regelgeving getoetst of het initiatief binnen de kaders blijft. Inhoudelijk deskundige interne en/of externe adviseurs brengen een advies uit, waarin behalve de conclusie of het past ook kan worden opgenomen welke aanpassingen aan het initiatief gedaan zouden kunnen worden om het passend te maken. Bouwtechnische voorschriften worden niet (meer) inhoudelijk getoetst; dit wordt ondergebracht in een separate toetsing. Bij de inhoudelijke toetsing wordt ook onderzocht in hoeverre er planschaderisico bestaat. Adviezen en andere stukken dienen met de rest van het dossier gearchiveerd te worden voor duurzame toegankelijkheid. Tijdens de inhoudelijke toetsing kan naar voren komen dat noodzakelijke gegevens en bescheiden niet aangeleverd zijn of inhoudelijk onvoldoende of onvolledig zijn. In dat geval wordt de initiatiefnemer verzocht deze gegevens en bescheiden alsnog aan te leveren en/of aan te vullen. Conform art. 4.5 AWB stelt de gemeente hiervoor een (redelijke) termijn; de beslistermijn wordt opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de gestelde termijn daarvoor is verstreken. Naar aanleiding van de aanvulling door de initiatiefnemer of het uitblijven daarvan kan de gemeente besluiten de behandeling te hervatten of de aanvraag alsnog buiten behandeling te stellen. (BusinessProcess) Uitvoeren inhoudelijke toetsing TriggeringRelationship Deze svg is op 12-04-2021 01:58:07 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 01:58:07 CEST
ArchiMate-relatie Id-787fa8ad-201b-43cd-adb1-819f2aa9dbdd
ArchiMate_TriggeringRelationship.png
Relatienaam voluit   :  Opstellen advies deelgebied veroorzaakt Uitvoeren inhoudelijke toetsing
Relatietype   :  TriggeringRelationship
Vanaf   :  Opstellen advies deelgebied (BusinessProcess)
Naar   :  Uitvoeren inhoudelijke toetsing (BusinessProcess)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  BedrijfsprocessenOmgevingswetgemeenten/id-787fa8ad-201b-43cd-adb1-819f2aa9dbdd
Object ID  : 787fa8ad-201b-43cd-adb1-819f2aa9dbdd
Object ID_nl  : 787fa8ad-201b-43cd-adb1-819f2aa9dbdd
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten