Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Toewijzing en inplanning werk

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Om het bestuursorgaan dat de vergunningaanvraag behandelt tijdig te kunnen voorzien van gevraagde adviezen en/of instemmingen is het belangrijk om werkzaamheden aan medewerkers toe te wijzen en in te plannen in overleg met de ketenpartner. (BusinessService) Toewijzing en inplanning werk Uit een controle op eventuele toepasselijke kaders vanuit regelgeving van andere bestuursorganen volgt in hoeverre advies en/of instemming van ketenpartners (wenselijk of verplicht als gevolg van art. 16.15 Ow (advies) en/of 16.16 Ow (instemming) en met name vanwege deskundigheid en/of belanghebbendheid ter zake) nodig is. Met die ketenpartners wordt afgestemd wie op welke termijn het gevraagde advies c.q. de gevraagde instemming levert, hoe voortgang en status gedeeld worden en in welke werkvorm e.e.a. wordt meegenomen in de integrale afweging. Dit leidt tot concrete afspraken. In verband met de korte(re) termijn in de reguliere procedure is het van belang de samenwerking met ketenpartners te optimaliseren. In geval van instemming door andere bestuursorganen wordt de reguliere procedure verlengd met vier weken. Bij enkel advies door andere bestuursorganen geldt deze verlenging niet. (BusinessProcess) Betrekken ketenpartners Overheids- of private organisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties, zoals de provincie, een andere gemeente, de veiligheidsregio of de GGD. (BusinessRole) Ketenpartner ServingRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 12-04-2021 01:48:03 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 01:48:03 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Service.png
Naam  : Toewijzing en inplanning werk
Definitie  : Om het bestuursorgaan dat de vergunningaanvraag behandelt tijdig te kunnen voorzien van gevraagde adviezen en/of instemmingen is het belangrijk om werkzaamheden aan medewerkers toe te wijzen en in te plannen in overleg met de ketenpartner.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 003-015-050
Object ID  : 5cf197c0-6c7e-4fae-918d-16144236c1d0
Object ID_nl  : 5cf197c0-6c7e-4fae-918d-16144236c1d0
Relaties  :  default - BusinessService Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: