Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Besluiten vergunningaanvraag

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Nemen besluit op ambtelijk of eventueel bestuurlijk niveau. (BusinessProcess) Besluiten vergunningaanv- raag Bekendmaken en mededelen van de beschikking, publiceren daarvan en doen van zo nodig registratie in lokale of landelijke registers en het initieëren van eventuele vervolgacties. (BusinessProcess) Bekendmaken besluit vergunningaanv- raag Ter inzage leggen van de ontwerpbeschikking en verzamelen van zienswijzen. (BusinessProcess) Uitvoeren uniforme openbare voorbereidingspr- ocedure Inhoudelijke beoordeling van de voorgenomen activiteit in samenwerking met ketenpartners, opstellen van een concept beschikking en eventueel opvragen van advies van de Gemeenteraad (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen vergunningaanv- raag Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van een ingediende aanvraag voor toestemming tot het uitvoeren van een voorgenomen vergunning- of ontheffingplichtige activiteit, of het behandelen van een verzoek tot wijziging of intrekking van een eerder verleende omgevingsvergunning. (BusinessProcess) Behandelen vergunningaanv- raag Formuleren van de definitieve beschikking op basis van de ontwerpbeschikking en ingekomen zienswijzen. (BusinessProcess) Opstellen definitieve beschikking Bepalen leges en accorderen van de definitieve beschikking door College of gemandateerde ambtenaar. (BusinessProcess) Vaststellen definitieve beschikking TriggeringRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 19-03-2021 16:21:36 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 19-03-2021 16:21:36 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Process.png
Naam  : Besluiten vergunningaanvraag
Definitie  : Nemen besluit op ambtelijk of eventueel bestuurlijk niveau.
Nestingniveau  : 02
VolgordeId  : 015-030
Object ID  : 3d58944e
Object ID_nl  : 3d58944e
Relaties  :  Onderdeel van:
Groepeert:
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: