015 Behandelen vergunningaanvraag

ArchiMate-modellen > Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten > Views > 015 Behandelen vergunningaanvraag
015 Behandelen vergunningaanvraag
Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van een ingediende aanvraag voor toestemming tot het uitvoeren van een voorgenomen vergunning- of ontheffingplichtige activiteit, of het behandelen van een verzoek tot wijziging of intrekking van een eerder verleende omgevingsvergunning. (BusinessProcess) Behandelen vergunningaanvraag Registratie, bepalen regievoerder, publicatie aanvraag, evt. verzoek om aanvullende gegevens, toetsen indieningsvereisten, advies ketenpartners, evt. publicatie buitenbehandelingstelling. (BusinessProcess) Intake vergunningaanvraag Inhoudelijke beoordeling van de voorgenomen activiteit in samenwerking met ketenpartners, opstellen van een concept beschikking en eventueel opvragen van advies van de Gemeenteraad (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen vergunningaanvraag Nemen besluit op ambtelijk of eventueel bestuurlijk niveau. (BusinessProcess) Besluiten vergunningaanvraag Bekendmaken en mededelen van de beschikking, publiceren daarvan en doen van zo nodig registratie in lokale of landelijke registers en het initieëren van eventuele vervolgacties. (BusinessProcess) Bekendmaken besluit vergunningaanvraag Een ontvangen aanvraag voor een vergunning of ontheffing. Normaliter afkomstig van de initiatiefnemer (of diens vertegenwoordiger; in de uitwerking van het bedrijfsproces maken we daar geen onderscheid tussen), maar ook een aanvraag tot ambtshalve revisie/aanscherping afkomstig vanuit de eigen organisatie doet dit proces starten. Aanvragen kunnen ingediend worden via het Omgevingsloket van het DSO of op papier rechtstreeks bij de gemeente. De aanvraag kan een nieuwe omgevingsvergunning betreffen, een wijziging van de voorschriften van een omgevingsvergunning of de intrekking van een eerder verleende omgevingsvergunning. (BusinessEvent) Vergunningaanvraag ingediend Na de bekendmaking en het (initiëren van) eventuele vervolgacties is de behandeling van de vergunningaanvraag afgerond en eindigt het bedrijfsproces. (BusinessEvent) Behandelen vergunningaanvraag gereed TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 08-04-2024 04:51:41 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 08-04-2024 04:51:41 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
ArchiMate-view 015 Behandelen vergunningaanvraag
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : BedrijfsprocessenOmgevingswetgemeenten/id-3246a1b5
ArchiMate-model  : Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten
Label  : 015 Behandelen vergunningaanvraag
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID  : 3246a1b5
Object ID_nl  : 3246a1b5
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is het laatst bewerkt op 14 apr 2021 om 14:17.