Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Indiener melding incident

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate_Role.png
Naam  : Indiener melding incident
Definitie  : Een indiener melding incident is een burger, bedrijf of andere instelling die bij een bestuursorgaan melding doet van een incident in de fysieke leefomgeving, en op grond daarvan verwacht dat het bevoegd gezag actie onderneemt.
VolgordeId  : 005
Object ID  : 1321f88c-ba34-485b-8be1-8b642fa5461d
Object ID_nl  : 1321f88c-ba34-485b-8be1-8b642fa5461d
Relaties  :  Is toegewezen aan:
Komt voor op   :  ArchiMate views: