Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Id-12bb0d93-9b5c-49ac-9a8a-29a1d7d04604

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
In veel gevallen zijn voor een initiatief meerdere vergunningen nodig. De gemeente adviseert de initiatiefnemer welke vergunningen aan te vragen en, voor elke aanvraag, welke organisatie het bevoegd gezag is waarbij de aanvraag moet worden ingediend. Ook kan de gemeente adviseren of de aanvragen het beste gebundeld ingediend kunnen worden of juist separaat, en in welke volgorde. NB. In de meeste gevallen is in de eerdere fasen al genoeg bekend geworden om in te schatten welke vergunningen nodig zijn. Daarmee is voor de aanvrager ook bekend welke informatie (tekeningen, rapporten, adviezen, etc.) bij de uiteindelijke aanvragen op tafel moet liggen en kan de aanvrager daar ook naartoe werken. Daarna zullen er op mijlpaalmomenten checks moeten zijn of dat nog hetzelfde is of dat door andere keuzes er iets in is gewijzigd. Deze processtap in de laatste fase is dan meer een finale controle waarin vooral wordt beoordeeld of inderdaad alle informatie gereed is voor de aanvraag. (BusinessProcess) Adviseren benodigde vergunningaanv- ragen De gemeente adviseert de initiatiefnemer al dan niet gevraagd inzake het opstellen van de benodigde vergunningaanvragen. Het betreft hier uitsluitend praktische en proceduretechnische aspecten van de vergunningaanvragen. Immers, de inhoudelijke aspecten zijn al in het integraal advies verwoord. Daarvan afwijken is onverstandig omdat daarover niet meer afgestemd wordt met de ketenpartners en andere belanghebbenden. (BusinessProcess) Adviseren opstellen vergunningaanv- raag TriggeringRelationship Deze svg is op 12-04-2021 01:33:09 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 01:33:09 CEST
ArchiMate-relatie Id-12bb0d93-9b5c-49ac-9a8a-29a1d7d04604
ArchiMate_TriggeringRelationship.png
Relatienaam voluit   :  Adviseren benodigde vergunningaanvragen veroorzaakt Adviseren opstellen vergunningaanvraag
Relatietype   :  TriggeringRelationship
Vanaf   :  Adviseren benodigde vergunningaanvragen (BusinessProcess)
Naar   :  Adviseren opstellen vergunningaanvraag (BusinessProcess)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  BedrijfsprocessenOmgevingswetgemeenten/id-12bb0d93-9b5c-49ac-9a8a-29a1d7d04604
Object ID  : 12bb0d93-9b5c-49ac-9a8a-29a1d7d04604
Object ID_nl  : 12bb0d93-9b5c-49ac-9a8a-29a1d7d04604
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten