Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Verzoek tot intrekken/wijzigen sanctie ontvangen

ArchiMate-modellen > Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten > BusinessEvents > Verzoek tot intrekken/wijzigen sanctie ontvangen
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate_Event.png
Naam  : Verzoek tot intrekken/wijzigen sanctie ontvangen
Definitie  : Een mogelijke aanleiding tot het doorlopen van het proces 'opleggen sanctie' is een verzoek van de persoon of organisatie aan wie eerder een sanctie is opgelegd en die via het verzoek vraagt de sanctie te wijzigen of in te trekken. Het proces wordt dan doorlopen waarbij de uitkomst kan zijn dat de sanctie wordt herzien, ingetrokken of in stand gehouden.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 025-010-000-020
Object ID  : 11322df0-8e9e-4602-96ce-0badfbc770ea
Object ID_nl  : 11322df0-8e9e-4602-96ce-0badfbc770ea
Relaties  :  default - BusinessEvent Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: