Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Verzenden reactie of beschikking aan aanvrager

ArchiMate-modellen > Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten > BusinessProcesses > Verzenden reactie of beschikking aan aanvrager
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
De reactie (bij informele incidentmelding) of beschikking (bij formeel handhavingsverzoek) wordt verzonden aan de indiener van de incidentmelding c.q. het handhavingsverzoek. (BusinessProcess) Verzenden reactie of beschikking aan aanvrager Van het de reactie (bij informele incidentmelding) of beschikking (bij formeel handhavingsverzoek) wordt mededeling gedaan aan belanghebbenden, waaronder ten minste de initiatiefnemer van de activiteit waarop de reactie of beschikking betrekking heeft, en adviseurs van wiens advies is afgeweken, maar zo mogelijk ook aan andere (bekende) belanghebbenden. Ketenpartners (met name Rijk en provincie) moeten, indien een door hen ingediende zienswijze niet is nagevolgd, het besluit toegezonden krijgen in verband met hun wettelijke bevoegdheden tot het doen van een reactieve aanwijzing. (BusinessProcess) Mededelen reactie of beschikking aan belanghebbende- n Onder 'team toezicht en handhaving' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht, handhaven van beleid, en het behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team toezicht en handhaving Na het vaststellen van de reactie of beschikking is de tweede fase van het bedrijfsproces afgerond. Dit vormt het vertrekpunt voor de derde fase van het bedrijfsproces, het leveren van een reactie aan de indiener van de melding. (BusinessEvent) Onderzoeken melding incident gereed TriggeringRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 31-03-2021 13:30:02 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 31-03-2021 13:30:02 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Process.png
Naam  : Verzenden reactie of beschikking aan aanvrager
Definitie  : De reactie (bij informele incidentmelding) of beschikking (bij formeel handhavingsverzoek) wordt verzonden aan de indiener van de incidentmelding c.q. het handhavingsverzoek.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 023-030-010-010
Object ID  : 0d04cd70-5f55-4df9-ae17-b996b0e800a7
Object ID_nl  : 0d04cd70-5f55-4df9-ae17-b996b0e800a7
Relaties  :  Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: