Inhoudelijk behandelen melding activiteit

ArchiMate-modellen > Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten > BusinessProcesses > Inhoudelijk behandelen melding activiteit
Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Inhoudelijke beoordeling, opstellen antwoord, evt. opstellen maatwerkvoorschriften. (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen melding activiteit Inhoudelijke afstemming met ketenpartners is gewenst als het onderwerp raakt aan de kaders die door die ketenpartners zijn gesteld in hun regelgeving. De afstemming borgt dat regelgeving van andere overheden correct wordt meegenomen. Bij eenvoudige zaken zal er sprake zijn van inhoudelijk advies van andere bestuursorganen; bij complexe zaken kan nauwere samenwerking nodig zijn; in dat geval is er sprake van ketensamenwerking type III (samen realiseren). Afstemming/advisering kan informeel als een (telefoon)gesprek plaatsvinden of meer formeel via een adviesnotitie of -rapport, al dan niet officieel vastgesteld. (BusinessService) Advies inhoudelijk Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van de melding van een (niet-vergunningplichtige) activiteit, zodat het bevoegd gezag weet wat er gebeurt, toezicht kan plannen en/of eventueel maatwerkvoorschriften kan opleggen. (BusinessProcess) Behandelen melding activiteit Besluiten over maatwerkvoorschriften indien van toepassing. (BusinessProcess) Besluiten maatwerkvoor- schriften Ontvangstbevestiging, administratieve controle, opvragen aanvullende informatie, bekendmaken. (BusinessProcess) Intake melding activiteit ServingRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 07-04-2024 22:02:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 07-04-2024 22:02:59 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessProcess
Label     Inhoudelijk behandelen melding activiteit
Definitie     Inhoudelijke beoordeling, opstellen antwoord, evt. opstellen maatwerkvoorschriften.
Nestingniveau     02
VolgordeId     014-020
Object ID     04706506
Object ID_nl     04706506
ArchiMate-views
Komt voor op view    
Deze pagina is het laatst bewerkt op 28 okt 2019 om 11:23.