Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Inhoudelijk behandelen melding activiteit

ArchiMate-modellen > Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten > BusinessProcesses > Inhoudelijk behandelen melding activiteit
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Inhoudelijke beoordeling, opstellen antwoord, evt. opstellen maatwerkvoorschriften. (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen melding activiteit Besluiten over maatwerkvoorschriften indien van toepassing. (BusinessProcess) Besluiten maatwerkvoorsc- hriften Ontvangstbevestiging, administratieve controle, opvragen aanvullende informatie, bekendmaken. (BusinessProcess) Intake melding activiteit Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van de melding van een (niet-vergunningplichtige) activiteit, zodat het bevoegd gezag weet wat er gebeurt, toezicht kan plannen en/of eventueel maatwerkvoorschriften kan opleggen. (BusinessProcess) Behandelen melding activiteit Inhoudelijke afstemming met ketenpartners is gewenst als het onderwerp raakt aan de kaders die door die ketenpartners zijn gesteld in hun regelgeving. De afstemming borgt dat regelgeving van andere overheden correct wordt meegenomen. Bij eenvoudige zaken zal er sprake zijn van inhoudelijk advies van andere bestuursorganen; bij complexe zaken kan nauwere samenwerking nodig zijn; in dat geval is er sprake van ketensamenwerking type III (samen realiseren). Afstemming/advisering kan informeel als een (telefoon)gesprek plaatsvinden of meer formeel via een adviesnotitie of -rapport, al dan niet officieel vastgesteld. (BusinessService) Advies inhoudelijk TriggeringRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship ServingRelationship Deze svg is op 05-04-2021 07:37:13 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2021 07:37:13 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Process.png
Naam  : Inhoudelijk behandelen melding activiteit
Definitie  : Inhoudelijke beoordeling, opstellen antwoord, evt. opstellen maatwerkvoorschriften.
Nestingniveau  : 02
VolgordeId  : 014-020
Object ID  : 04706506
Object ID_nl  : 04706506
Relaties  :  Onderdeel van:
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: