Bedrijfsproces 'Behandelen melding incident of handhavingsverzoek' uitgewerkt

20 mei 2019Als onderdeel van de bedrijfsprocessen voor de Omgevingswet is nu het bedrijfsproces 'Behandelen melding incident of handhavingsverzoek' uitgewerkt tot op processtapniveau.

Binnen het programma 'Invoering Omgevingswet' wordt een aantal bedrijfsprocessen uitgewerkt tot op detailniveau, ter ondersteuning van gemeenten bij de veranderopgave voor invoering van de Omgevingswet. Nu is de vierde van deze uitwerkingen beschikbaar gekomen, namelijk die van het bedrijfsproces 'Behandelen melding incident of handhavingsverzoek'. De uitwerking omvat procesmodellen per deelproces en nadere toelichting op de diverse processtappen. Wij ontvangen graag uw reacties op deze nieuwe uitwerking. Ga naar Bedrijfsprocessen omgevingswet voor deze een ook andere procesuitwerkingen.


Zie ook op GEMMA Online:


"The page type input value ":" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process." komt niet voor in de lijst (Cocreatie, On hold) met mogelijke waarden voor de eigenschap "Cocreatiepublicatie".