Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Begunstigingstermijn verlopen

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate_Event.png
Naam  : Begunstigingstermijn verlopen
Definitie  : Aanleiding tot het toepassen van een sanctie is het verlopen van de begunstigingstermijn, dwz. de in de opgelegde sanctie vermelde termijn waarbinnen de overtreder de geconstateerde overtreding ongedaan moet maken om het toepassen van de sanctie te ontlopen. Als in de opgelegde sanctie is gesteld dat geen begunstigingstermijn van toepassing is, dan treedt dit moment direct na opleggen van de sanctie op.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 026-010-000-010
Object ID  : fe19ff14-a225-445f-80a0-5ef2839a745e
Object ID_nl  : fe19ff14-a225-445f-80a0-5ef2839a745e
Relaties  :  default - BusinessEvent Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: