Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Dienst afgenomen bij ketenpartner

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Interactietype II:Ketenpartner A neemt een dienst af van ketenpartner B Afnemen van een dienst van een ketenpartner modelleren we met een business service. Er is sprake van een concrete behoefte bij ketenpartner A en een "leveringsplicht" bij ketenpartner B, gebaseerd gemaakte afspraken (onderling of volgend uit bv. wetgeving). * Bijvoorbeeld: Vergunningaanvraag bij gemeente vereist instemming van de provincie. * Beschrijven: welke dienst is gevraagd, wat levert die dienst als resultaat? Welke SLA? Kenmerken * Ketenpartner A is afhankelijk van het leveren van een resultaat door ketenpartner B. Het bedrijfsproces van A kan doorgaans in afwachting van het resultaat wel doorlopen maar niet afgerond worden. * Kenmerken van het gevraagde resultaat (vorm, tijdlijnen, etc.) zijn vooraf bij beide partijen bekend * Ketenpartner B heeft eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid om te bepalen hoe het resultaat tot stand komt. * Er zijn uiteenlopende vormen mogelijk, variërend van een informeel telefoontje tot een formele instemming Samenwerking is gewenst, gebruik van samenwerkingsruimte biedt meerwaarde (zie rapport “Verkenning Behoefte Samenwerkingsruimte” dd. 09-02-2017). Enkele veel voorkomende interacties van dit type: Advies inhoudelijk * Wellicht de meest voorkomende interactie in een bedrijfsproces dat leidt tot een besluit. In de eenvoudigste vorm gaat het om een telefoontje of e-mail met de vraag: “hoe kijken jullie hier tegenaan?” Veelal zal het advies door het adviserend bestuursorgaan op papier worden gesteld; bij zwaarwegende adviezen kan er een formeel besluit over genomen worden. Er is geen verplichting voor het adviesvragende bestuursorgaan om het advies over te nemen (maar afwijken vraagt wel om onderbouwing). Advies-met-instemming * De zwaarste variant van advies. Het adviserende bestuursorgaan doet een advies en zegt toe in te stemmen met het (door het adviesvragende bestuursorgaan te nemen) besluit, mits het advies daarin overgenomen is. De adviesvrager is niet verplicht het advies over te nemen, maar het ontberen van de daaraan gekoppelde instemming is doorgaans problematisch. (BusinessService) Dienst afgenomen bij ketenpartner BusinessProcess Deelproces 2 ServingRelationship Deze svg is op 12-04-2021 01:31:45 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 01:31:45 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Service.png
Naam  : Dienst afgenomen bij ketenpartner
Definitie  : Interactietype II:Ketenpartner A neemt een dienst af van ketenpartner B

Afnemen van een dienst van een ketenpartner modelleren we met een business service.

Er is sprake van een concrete behoefte bij ketenpartner A en een "leveringsplicht" bij ketenpartner B, gebaseerd gemaakte afspraken (onderling of volgend uit bv. wetgeving).

  • Bijvoorbeeld: Vergunningaanvraag bij gemeente vereist instemming van de provincie.
  • Beschrijven: welke dienst is gevraagd, wat levert die dienst als resultaat? Welke SLA?

Kenmerken

  • Ketenpartner A is afhankelijk van het leveren van een resultaat door ketenpartner B. Het bedrijfsproces van A kan doorgaans in afwachting van het resultaat wel doorlopen maar niet afgerond worden.
  • Kenmerken van het gevraagde resultaat (vorm, tijdlijnen, etc.) zijn vooraf bij beide partijen bekend
  • Ketenpartner B heeft eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid om te bepalen hoe het resultaat tot stand komt.
  • Er zijn uiteenlopende vormen mogelijk, variërend van een informeel telefoontje tot een formele instemming

Samenwerking is gewenst, gebruik van samenwerkingsruimte biedt meerwaarde (zie rapport “Verkenning Behoefte Samenwerkingsruimte” dd. 09-02-2017).

Enkele veel voorkomende interacties van dit type:

Advies inhoudelijk

  • Wellicht de meest voorkomende interactie in een bedrijfsproces dat leidt tot een besluit. In de eenvoudigste vorm gaat het om een telefoontje of e-mail met de vraag: “hoe kijken jullie hier tegenaan?” Veelal zal het advies door het adviserend bestuursorgaan op papier worden gesteld; bij zwaarwegende adviezen kan er een formeel besluit over genomen worden. Er is geen verplichting voor het adviesvragende bestuursorgaan om het advies over te nemen (maar afwijken vraagt wel om onderbouwing).

Advies-met-instemming

  • De zwaarste variant van advies. Het adviserende bestuursorgaan doet een advies en zegt toe in te stemmen met het (door het adviesvragende bestuursorgaan te nemen) besluit, mits het advies daarin overgenomen is. De adviesvrager is niet verplicht het advies over te nemen, maar het ontberen van de daaraan gekoppelde instemming is doorgaans problematisch.
Object ID  : f903aedb
Object ID_nl  : f903aedb
Relaties  :  default - BusinessService Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: