Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Adviseren verwerking zienswijze(n)

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Interne adviseurs adviseren vanuit hun specifieke expertise bij het verwerken van de ontvangen zienswijzen. (BusinessProcess) Adviseren verwerking zienswijze(n) Onder interne adviseurs verstaan we hier medewerkers, teams of afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie die geen primaire verantwoordelijkheid hebben binnen dit bedrijfsproces maar die wel betrokken worden om vanuit de eigen expertise te adviseren. (BusinessRole) Interne adviseurs De binnen de termijn ontvangen zienswijzen worden beoordeeld en al dan niet gegrond verklaard. Als termijn geldt meestal twee weken, hoewel hiervan afgeweken kan worden. Op basis van de gegronde zienswijzen wordt de concept-handhavingsbeschikking beoordeeld. Voor specifieke aspecten wordt advies gevraagd aan interne deskundigen en/of ketenpartners. Waar belangen botsen is het wenselijk en verstandig om direct met de betrokken partijen --belanghebbenden en (vermeende) overtreder-- naar oplossingen te zoeken. De optimale werkvorm is afhankelijk van het onderwerp, de lokale omstandigheden en de betrokken partijen. Adviezen en andere stukken dienen met de rest van het dossier gearchiveerd te worden voor duurzame toegankelijkheid. De indiener(s) van een zienswijze krijgen, separaat of als onderdeel van de definitieve handhavingsbeschikking– altijd een beantwoording op hun zienswijze. Daarin wordt toegelicht hoe de verschillende onderdelen van de zienswijze zijn beoordeeld en welke invloed dat heeft op de definitieve besluitvorming. De beantwoording van de zienswijzen wordt meestal tegelijk met het definitieve handhavingsbesluit verstuurd. Als in de binnengekomen zienswijzen nieuwe feiten of omstandigheden naar voren komen (die nog niet eerder bekend waren) die tot een substantieel andere afweging en sanctie leiden, is het mogelijk om eerst opnieuw een concept handhavingsbeschikking op te stellen waarop de betrokken partijen weer een zienswijze kunnen indienen. De fase voor het opstellen definitieve handhavingsbeschikking wordt dan opnieuw doorlopen. (BusinessProcess) Verwerken zienswijze(n) AssignmentRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 05-04-2021 08:47:00 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2021 08:47:00 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Process.png
Naam  : Adviseren verwerking zienswijze(n)
Definitie  : Interne adviseurs adviseren vanuit hun specifieke expertise bij het verwerken van de ontvangen zienswijzen.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 025-030-010-025
Object ID  : f303a81e-693d-4e18-95ef-e0ab60fd0352
Object ID_nl  : f303a81e-693d-4e18-95ef-e0ab60fd0352
Relaties  :  Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: