Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Deelname aan integrale afweging

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate_Service.png
Naam  : Deelname aan integrale afweging
Definitie  : Voor een goede integrale afweging bij de beoordeling van een vergunningaanvraag is het belangrijk dat de ketenpartners niet alleen op afstand hun advies uitbrengen, maar dat ze echt deelnemen aan de afweging zelf. De juiste werkvorm kan per organisatie verschillen.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 003-015-070
Object ID  : e4834f98-0958-44ba-8087-09b980627653
Object ID_nl  : e4834f98-0958-44ba-8087-09b980627653
Relaties  :  default - BusinessService Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: