Voorlichten en beantwoorden vragen

Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Dit bedrijfsproces betreft het geven van algemene informatie over ruimtelijk beleid, proactief (voorlichten) of reactief naar aanleiding van een ontvangen vraag. Het gaat om algemene vragen, niet gebonden aan een initiatief. (BusinessProcess) Voorlichten en beantwoorden vragen Opstellen informatie(tekst) of antwoord, eventueel afstemmen met ketenpartners. (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen Registratie, beoordeling en toewijzing aan behandelaar. (BusinessProcess) Intake verzoek Processen m.b.t. het ontwikkelen van beleid, zowel visie/langetermijn alsook de concrete uitwerking in toepasbare regels, en het voorlichten en beantwoorden van vragen over het beleid. (BusinessProcess) Beleidsontwik- keling en regelgeving Versturen antwoord aan vraagsteller en/of leveren informatie aan doelgroep. (BusinessProcess) Leveren antwoord/infor- matie (Naamloze procescluster voor groeperen van Voorlichten en beantwoorden vragen) (BusinessProcess) (Naamloos element) BusinessActor Waterschap BusinessActor Provincie BusinessActor Rijk BusinessActor Gemeente Ingekomen vraag van een burger, bedrijf, instelling of andere overheid. (BusinessEvent) Ingekomen vraag Eigen wens om (breed) informatie te verstrekken over bv. wijzigingen in beleid. (BusinessEvent) Voorlichtingsc- ampagne Dit bedrijfsproces betreft da activiteiten die een initiatiefnemer onderneemt wanneer hij/zij onderzoekt welke kaders gelden op een bepaalde locatie of in een bepaald gebied, gerelateerd aan een voorgenomen activiteit in de fysieke leefomgeving. Het gaat specifiek om onderzoek op eigen gelegenheid, gebruik makend van de bronnen die hiervoor beschikbaar zijn, waaronder het omgevingsloket en informatieproducten. (BusinessProcess) Oriënteren BusinessEvent Voorlichting/b- eantwoording gereed AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 17-04-2024 06:20:48 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 17-04-2024 06:20:48 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessProcess
Label     Voorlichten en beantwoorden vragen
Definitie     Dit bedrijfsproces betreft het geven van algemene informatie over ruimtelijk beleid, proactief (voorlichten) of reactief naar aanleiding van een ontvangen vraag. Het gaat om algemene vragen, niet gebonden aan een initiatief.
Nestingniveau     01
VolgordeId     006
Object ID     e4131971
Object ID_nl     e4131971
Deze pagina is het laatst bewerkt op 15 jul 2019 om 09:25.