Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Voorlichten en beantwoorden vragen

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Dit bedrijfsproces betreft het geven van algemene informatie over ruimtelijk beleid, proactief (voorlichten) of reactief naar aanleiding van een ontvangen vraag. Het gaat om algemene vragen, niet gebonden aan een initiatief. (BusinessProcess) Voorlichten en beantwoorden vragen BusinessActor Gemeente Opstellen informatie(tekst) of antwoord, eventueel afstemmen met ketenpartners. (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen Versturen antwoord aan vraagsteller en/of leveren informatie aan doelgroep. (BusinessProcess) Leveren antwoord/infor- matie Processen m.b.t. het ontwikkelen van beleid, zowel visie/langetermijn alsook de concrete uitwerking in toepasbare regels, en het voorlichten en beantwoorden van vragen over het beleid. (BusinessProcess) Beleidsontwikk- eling en regelgeving BusinessActor Provincie BusinessEvent Voorlichting/be- antwoording gereed Dit bedrijfsproces betreft da activiteiten die een initiatiefnemer onderneemt wanneer hij/zij onderzoekt welke kaders gelden op een bepaalde locatie of in een bepaald gebied, gerelateerd aan een voorgenomen activiteit in de fysieke leefomgeving. Het gaat specifiek om onderzoek op eigen gelegenheid, gebruik makend van de bronnen die hiervoor beschikbaar zijn, waaronder het omgevingsloket en informatieproducten. (BusinessProcess) Oriënteren Eigen wens om (breed) informatie te verstrekken over bv. wijzigingen in beleid. (BusinessEvent) Voorlichtingsca- mpagne (Naamloze procescluster voor groeperen van Voorlichten en beantwoorden vragen) (BusinessProcess) (Naamloos element) BusinessActor Rijk Ingekomen vraag van een burger, bedrijf, instelling of andere overheid. (BusinessEvent) Ingekomen vraag Registratie, beoordeling en toewijzing aan behandelaar. (BusinessProcess) Intake verzoek BusinessActor Waterschap AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 02-04-2021 13:05:17 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 02-04-2021 13:05:17 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Process.png
Naam  : Voorlichten en beantwoorden vragen
Definitie  : Dit bedrijfsproces betreft het geven van algemene informatie over ruimtelijk beleid, proactief (voorlichten) of reactief naar aanleiding van een ontvangen vraag. Het gaat om algemene vragen, niet gebonden aan een initiatief.
Nestingniveau  : 01
VolgordeId  : 006
Object ID  : e4131971
Object ID_nl  : e4131971
Relaties  :  Onderdeel van:
Groepeert:
Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: