Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Afstemming inhoudelijk

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate_Service.png
Naam  : Afstemming inhoudelijk
Definitie  : Bij het uitvoeren van een integrale afweging van de argumenten voor en tegen het verlenen van de vergunning kan de initiatiefnemer nadere toelichting geven op bepaalde aspecten van de voorgenomen activiteit wanneer daar onduidelijkheid over bestaat en kunnen nadere afspraken gemaakt worden om bijvoorbeeld tegemoet te komen aan de argumenten en bezwaren van belanghebbenden.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 001-015-060
Object ID  : dce64231-a3b5-4006-9092-6dc1f1ca4b9d
Object ID_nl  : dce64231-a3b5-4006-9092-6dc1f1ca4b9d
Relaties  :  default - BusinessService Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: