Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Verzoek sanctie opleggen ontvangen

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate_Event.png
Naam  : Verzoek sanctie opleggen ontvangen
Definitie  : Een mogelijke aanleiding tot het opleggen van een sanctie is een verzoek daartoe gedaan door een ketenpartner, wanneer de ketenpartner is aangewezen als toezichthouder maar geen mandaat heeft voor formele handhaving.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 025-010-000-030
Object ID  : cf991531
Object ID_nl  : cf991531
Relaties  :  default - BusinessEvent Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: