Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Ontwerpen wijziging omgevingsplan

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Opstellen van een ontwerp op basis van de uitgangspunten, en parallel daaraan opstellen/wijzigen van de daarmee corresponderende (toepasbare) regels. (BusinessProcess) Ontwerpen wijziging omgevingsplan Vaststellen van de opdracht tot wijziging, het organiseren van participatie en andere input, en op basis daarvan opstellen van uitgangspunten voor het ontwerp van de omgevingsplanwijziging. (BusinessProcess) Voorbereiden wijziging omgevingsplan Uitvoeren van een uniforme openbare voorbereidingsprocedure en vaststelling van het besluit. (BusinessProcess) Besluiten wijziging omgevingsplan Verzamelen adviezen van uiteenlopende deskundigen en ketenpartners, opstellen en accorderen van een voorontwerp. (BusinessProcess) Opstellen voorontwerp Aanpassen van het voorontwerp tot een ontwerpbesluit en accorderen daarvan. (BusinessProcess) Opstellen ontwerpbesluit Inhoudelijke afstemming met ketenpartners is gewenst als het onderwerp raakt aan de kaders die door die ketenpartners zijn gesteld in hun regelgeving. De afstemming borgt dat regelgeving van andere overheden correct wordt meegenomen. Bij eenvoudige zaken zal er sprake zijn van inhoudelijk advies van andere bestuursorganen; bij complexe zaken kan nauwere samenwerking nodig zijn; in dat geval is er sprake van ketensamenwerking type III (samen realiseren). Afstemming/advisering kan informeel als een (telefoon)gesprek plaatsvinden of meer formeel via een adviesnotitie of -rapport, al dan niet officieel vastgesteld. (BusinessService) Advies inhoudelijk Ter inzage leggen van het voorontwerp voor informele inspraak van belanghebbenden. (BusinessProcess) Uitvoeren inspraak Dit bedrijfsproces betreft het wijzigen van het gemeentelijke omgevingsplan, waarin alle lokale regels over de fysieke leefomgeving binnen het grondgebied van de gemeente zijn vastgesteld. (BusinessProcess) Wijzigen omgevingsplan TriggeringRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 03-01-2021 21:35:36 CET gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 03-01-2021 21:35:36 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Process.png
Naam  : Ontwerpen wijziging omgevingsplan
Definitie  : Opstellen van een ontwerp op basis van de uitgangspunten, en parallel daaraan opstellen/wijzigen van de daarmee corresponderende (toepasbare) regels.
Nestingniveau  : 02
VolgordeId  : 003-020
Object ID  : cf887d76
Object ID_nl  : cf887d76
Relaties  :  Onderdeel van:
Groepeert:
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: