Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Behandelen melding incident of handhavingsverzoek

ArchiMate-modellen > Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten > BusinessProcesses > Behandelen melding incident of handhavingsverzoek
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van een ontvangen handhavingsverzoek of melding van (vermeende) strijdigheid van een omgevingsactiviteit met de geldende normen, gedaan door een hinder ondervindende belanghebbende. (BusinessProcess) Behandelen melding incident of handhavingsverz- oek Dit bedrijfsproces betreft het vanuit strafrechtelijke bevoegdheid onderzoeken van een eventuele overtreding. (BusinessProcess) Opsporen Dit bedrijfsproces betreft het vanuit bestuursrechtelijke bevoegdheid eenmalig of herhaaldelijk beoordelen of de uitvoering van een activiteit of een situatie in overeenstemming is met geldende wet- en regelgeving, verstrekte vergunningen en meldingen van activiteiten. (BusinessProcess) Toezichthouden Na het verzenden en meedelen van de reactie of beschikking en het initiëren van eventuele vervolgacties eindigt het bedrijfsproces. (BusinessEvent) Melding incident afgehandeld De tweede fase in het behandelen van een melding incident of handhavingsverzoek betreft het uitvoeren van een controle (meestal ter plaatse), het beoordelen van de aangetroffen situatie om te bepalen of sprake is van een overtreding, het bepalen of en welke vervolgacties gewenst zijn en het opstellen van een reactie of beschikking. (BusinessProcess) Onderzoeken melding incident De eerste fase in het behandelen van een melding incident of handhavingsverzoek betreft de administratieve intake, het toewijzen aan een hoofdbehandelaar en het beoordelen van de melding en zo nodig opvragen van aanvullende informatie. (BusinessProcess) Intake melding incident BusinessActor Waterschap BusinessActor Provincie BusinessActor Gemeente De derde fase in het behandelen van een melding incident of handhavingsverzoek betreft het versturen van de reactie op de melding aan de indiener, betrokkene en andere belanghebbenden en het in gang zetten van eventuele vervolgacties. (BusinessProcess) Leveren reactie melding incident Een melding incident ontvangen van een ketenpartner of andere belanghebbende. DIt kan een gewone melding zijn of een formeel handhavingsverzoek. Meldingen en handhavingsverzoeken kunnen via diverse kanalen ontvangen worden. Onder incident verstaan we hier een gebeurtenis of situatie die vermoedelijk strijdig is met het vigerende beleid ter plaatse, voor wat betreft de fysieke leefomgeving. Voorbeelden zijn geluidsoverlast van bouwactiviteiten en het plaatsen van reclame op of langs de weg zonder geldige vergunning. Meldingen hebben veelal de vorm van een klacht maar kunnen ook als vraag of mededeling geformuleerd zijn. (BusinessEvent) Melding incident ingediend Processen m.b.t. toezichthouden op activiteiten en handhaven van de aan initiatieven gestelde kaders. (BusinessProcess) Toezicht en handhaving BusinessActor Rijk Het melden van overlast c.q. doen van een handhavingsverzoek kan voor de gemeente aanleiding zijn tot opsporen wanneer strafbare feiten worden vermoed. (TriggeringRelationship) 18 Het melden van overlast c.q. doen van een handhavingsverzoek kan voor de gemeente aanleiding zijn tot (extra) toezichthouden. (TriggeringRelationship) 19 TriggeringRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 09-01-2021 15:25:26 CET gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-01-2021 15:25:26 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Process.png
Naam  : Behandelen melding incident of handhavingsverzoek
Definitie  : Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van een ontvangen handhavingsverzoek of melding van (vermeende) strijdigheid van een omgevingsactiviteit met de geldende normen, gedaan door een hinder ondervindende belanghebbende.
Nestingniveau  : 01
VolgordeId  : 023
Uitwerking beschikbaar  : Ja
Poster beschikbaar  : Nee
Toelichting  : Via verschillende kanalen kan een melding binnenkomen van een inwoner, bedrijf of ketenpartner over een situatie die (vermoedelijk) niet voldoet aan de regels binnen de Omgevingswet (op landelijk en lokaal niveau). Er zijn twee varianten: een incidentmelding en een formeel handhavingsverzoek, waarop de gemeente een besluit moet nemen. Het proces richt zich op het onderzoeken van de juistheid van de melding, de aard en oorzaak van de eventuele overtreding, en het vinden van een oplossing. De indiener van de melding en eventueel betrokken belanghebbenden ontvangen hierover bericht van de gemeente. Afhankelijk van de situatie kunnen noodmaatregelen getroffen worden.
Status uitwerking  : Definitief
Object ID  : cd510175
Object ID_nl  : cd510175
Relaties  :  Onderdeel van:
Groepeert:
Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: