Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Inspreken raadsvergadering

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Service.png
Naam  : Inspreken raadsvergadering
Definitie  : Als om een raadsadvies is gevraagd kunnen belanghebbenden desgewenst inspreken op de raadsvergadering waarin de vergunningaanvraag op de agenda staat.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 002-015-030
Object ID  : bb0228d2-177a-4211-ad11-42a0682342d5
Object ID_nl  : bb0228d2-177a-4211-ad11-42a0682342d5
Relaties  :  default - BusinessService Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: