Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Id-b3233d29-6867-4db2-b83f-a45266cabe6b

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Zo nodig wordt met de ketenpartners afgestemd over welke partij bevoegd gezag en/of uitvoerder is voor de behandeling van het sanctieverzoek. (BusinessService) Afstemming bevoegdheid en uitvoerder Beoordeeld wordt welke bestuursorganen bevoegd gezag zijn voor het opleggen van een sanctie. Er zijn meerdere mogelijkheden, afhankelijk van de vraag of er sprake is van een enkelvoudige of een meervoudige zaak: * De gemeente zal het sanctieverzoek overdragen aan een ander bestuursorgaan wanneer zij voor geen van de onderdelen van het sanctieverzoek bevoegd gezag is. * De gemeente zal het sanctieverzoek overdragen aan een uitvoeringspartner wanneer zij wel bevoegd gezag is voor alle onderdelen van het sanctieverzoek, maar het mandaat bij de uitvoeringspartner ligt. De gemeente blijft in een adviserende rol betrokken. * De gemeente zal het sanctieverzoek zelf behandelen waarbij ketenpartners of uitvoeringspartners betrokken worden in een adviserende rol, wanneer sprake is van een sanctieverzoek waarbij de gemeente voor alle onderdelen bevoegd gezag is en het mandaat voor alle onderdelen binnen de eigen organisatie ligt. * De gemeente zal de behandeling van het sanctieverzoek samen met ketenpartners en/of uitvoeringspartners uitvoeren wanneer sprake is van een meervoudig sanctieverzoek waarbij de gemeente niet voor alle onderdelen bevoegd gezag is en/of het mandaat niet voor alle onderdelen binnen de eigen organisatie ligt. Als een ketenpartner of uitvoeringspartner het sanctieverzoek zal behandelen, wordt dit overgedragen aan die partij en worden de overige processtappen overgeslagen. (BusinessProcess) Beoordelen bevoegdheid en uitvoerder ServingRelationship Deze svg is op 12-04-2021 01:25:52 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 01:25:52 CEST
ArchiMate-relatie Id-b3233d29-6867-4db2-b83f-a45266cabe6b
ArchiMate_ServingRelationship.png
Relatienaam voluit   :  Afstemming bevoegdheid en uitvoerder Beoordelen bevoegdheid en uitvoerder
Relatietype   :  ServingRelationship
Vanaf   :  Afstemming bevoegdheid en uitvoerder (BusinessService)
Naar   :  Beoordelen bevoegdheid en uitvoerder (BusinessProcess)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  BedrijfsarchitectuurOmgevingswetgemeenten/id-b3233d29-6867-4db2-b83f-a45266cabe6b
Object ID  : b3233d29-6867-4db2-b83f-a45266cabe6b
Object ID_nl  : b3233d29-6867-4db2-b83f-a45266cabe6b
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten