Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Advies verwerking zienswijze(n)

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Ketenpartners adviseren vanuit hun specifieke expertise bij het verwerken van de ontvangen zienswijzen. (BusinessService) Advies verwerking zienswijze(n) De binnen de termijn ontvangen zienswijzen worden beoordeeld en al dan niet gegrond verklaard. Als termijn geldt meestal twee weken, hoewel hiervan afgeweken kan worden. Op basis van de gegronde zienswijzen wordt de concept-handhavingsbeschikking beoordeeld. Voor specifieke aspecten wordt advies gevraagd aan interne deskundigen en/of ketenpartners. Waar belangen botsen is het wenselijk en verstandig om direct met de betrokken partijen --belanghebbenden en (vermeende) overtreder-- naar oplossingen te zoeken. De optimale werkvorm is afhankelijk van het onderwerp, de lokale omstandigheden en de betrokken partijen. Adviezen en andere stukken dienen met de rest van het dossier gearchiveerd te worden voor duurzame toegankelijkheid. De indiener(s) van een zienswijze krijgen, separaat of als onderdeel van de definitieve handhavingsbeschikking– altijd een beantwoording op hun zienswijze. Daarin wordt toegelicht hoe de verschillende onderdelen van de zienswijze zijn beoordeeld en welke invloed dat heeft op de definitieve besluitvorming. De beantwoording van de zienswijzen wordt meestal tegelijk met het definitieve handhavingsbesluit verstuurd. Als in de binnengekomen zienswijzen nieuwe feiten of omstandigheden naar voren komen (die nog niet eerder bekend waren) die tot een substantieel andere afweging en sanctie leiden, is het mogelijk om eerst opnieuw een concept handhavingsbeschikking op te stellen waarop de betrokken partijen weer een zienswijze kunnen indienen. De fase voor het opstellen definitieve handhavingsbeschikking wordt dan opnieuw doorlopen. (BusinessProcess) Verwerken zienswijze(n) Overheids- of private organisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties, zoals de provincie, een andere gemeente, de veiligheidsregio of de GGD. (BusinessRole) Ketenpartner ServingRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 12-04-2021 01:05:53 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 01:05:53 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Service.png
Naam  : Advies verwerking zienswijze(n)
Definitie  : Ketenpartners adviseren vanuit hun specifieke expertise bij het verwerken van de ontvangen zienswijzen.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 003-025-110
Object ID  : b25f0aa8-6a5c-4011-94d7-e27540f3de09
Object ID_nl  : b25f0aa8-6a5c-4011-94d7-e27540f3de09
Relaties  :  default - BusinessService Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: