Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Verweren in beroep

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Dit bedrijfsproces betreft het verweren van het bevoegd gezag in een beroepsprocedure bij rechtbank of Raad van State, aangespannen door een belanghebbende tegen een door het bevoegd gezag genomen besluit. (BusinessProcess) Verweren in beroep BusinessActor Waterschap Dagvaarding c.q. verzoek indienen verweerschrift ontvangen naar aanleiding van een eerder genomen besluit. (BusinessEvent) Dagvaarding ontvangen Dit bedrijfsproces betreft het door een initiatiefnemer of belanghebbende bij de rechter aantekenen van beroep tegen een door het bevoegde gezag in een uitgebreide procedure genomen besluit of tegen een beluit op bezwaar genomen in een reguliere procedure. (BusinessProcess) Aantekenen beroep BusinessActor Provincie BusinessEvent Beroep afgehandeld Afhankelijk van uitspraak aanpassen besluit, evt. instellen hoger beroep. (BusinessProcess) Verwerken uitspraak BusinessActor Gemeente Opstellen pleitnota, bijwonen zitting en houden pleidooi, evt. alternatieve oplossing onderzoeken (schikking). (BusinessProcess) Bijwonen zitting Registratie, afstemming en toewijzing, evt. inschakelen externe juridische ondersteuning, aanleveren stukken aan rechtsprekende instantie. (BusinessProcess) Intake verzoek verweerschrift Opstellen verweerschrift, afstemming ketenpartners, indienen verweerschrift en bijlagen, repliek/dupliek. (BusinessProcess) Indienen verweerschrift Processen m.b.t. behandelen bezwaar en beroep. (BusinessProcess) Bezwaar en beroep BusinessActor Rijk AssignmentRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 07-01-2021 03:41:01 CET gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 07-01-2021 03:41:01 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Process.png
Naam  : Verweren in beroep
Definitie  : Dit bedrijfsproces betreft het verweren van het bevoegd gezag in een beroepsprocedure bij rechtbank of Raad van State, aangespannen door een belanghebbende tegen een door het bevoegd gezag genomen besluit.
Nestingniveau  : 01
VolgordeId  : 017
Object ID  : b0a72be8
Object ID_nl  : b0a72be8
Relaties  :  Onderdeel van:
Groepeert:
Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: