Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Opleggen sanctie gestaakt

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate_Event.png
Naam  : Opleggen sanctie gestaakt
Definitie  : Wanneer uit de controle direct wordt geconcludeerd dat handhaving niet nodig is, bijvoorbeeld (en meest voor de hand liggend) omdat van een overtreding geen sprake is, dan wordt dit medegedeeld aan de indiener van het sanctieverzoek en eindigt het proces.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 025-020-030-060
Object ID  : a9652517-ed6f-423e-8ecb-532b608a5d11
Object ID_nl  : a9652517-ed6f-423e-8ecb-532b608a5d11
Relaties  :  default - BusinessEvent Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: