Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Junction

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
OrJunction Afhankelijk van het mandaat c.q. de beleidsgevoeligheid van de onderhanden casus wordt de handhavingsbeschikking op ambtelijk niveau vastgesteld. (BusinessProcess) Vaststellen beschikking (ambtelijk) Met het vaststellen van de handhavingsbeschikking is de derde fase van het bedrijfsproces afgerond. Dit vormt tevens het vertrekpunt voor de vierde fase, de bekendmaking. (BusinessEvent) Handhavingsb- eschikking vastgesteld Bij zaken die bestuurlijk, maatschappelijk of beleidsmatig gevoelig liggen, kan besluitvorming op bestuurlijk niveau belegd zijn. In dat geval wordt de handhavingsbeschikking door het College vastgesteld. (BusinessProcess) Vaststellen beschikking (College) Onder 'team toezicht en handhaving' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht, handhaven van beleid, en het behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team toezicht en handhaving TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 06-04-2022 21:06:26 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2022 21:06:26 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Junction_Or.png
Naam  : Junction
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 025-030-020-030
Object ID  : 9f905593-18c4-421e-a9d9-f44b544d396f
Object ID_nl  : 9f905593-18c4-421e-a9d9-f44b544d396f
Relaties  :  default - OrJunction Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: