Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Aanbieden voorontwerp voor inspraak

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
De desbetreffende stukken worden (digitaal en fysiek) beschikbaar gesteld en de mogelijkheid van inspraak wordt aangekondigd. Specifieke belanghebbenden worden direct uitgenodigd tot reageren. Deze inspraakronde is nog informeel, bedoeld om vroegtijdig reacties te kunnen peilen en meenemen in het definitieve ontwerp van de omgevingsplanwijziging. (BusinessProcess) Aanbieden voorontwerp voor inspraak Onder 'team omgevingsbeleid' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van het omgevingsbeleid. Hieronder vallen (beleids)juristen, geo-specialisten, regelbeheerders enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team hier niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team omgevingsbeleid Wanneer het voorontwerp van de wijziging gereed is, wordt het aan het College gezonden. Het College geeft het na goedkeuring vrij voor inspraak. (BusinessProcess) Accorderen voorontwerp Het verzamelen van input kan op diverse manieren plaatsvinden, een en ander afhankelijk van de situatie. Eventueel kunnen een of meer bijeenkomsten of inloopavonden worden georganiseerd, of wordt volstaan met het ontvangen van schriftelijke reacties of wordt de mogelijkheid geboden te reageren via sociale media of andere digitale kanalen. (BusinessProcess) Verzamelen inspraakreacties AssignmentRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 20-03-2021 16:09:11 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 20-03-2021 16:09:11 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Process.png
Naam  : Aanbieden voorontwerp voor inspraak
Definitie  : De desbetreffende stukken worden (digitaal en fysiek) beschikbaar gesteld en de mogelijkheid van inspraak wordt aangekondigd. Specifieke belanghebbenden worden direct uitgenodigd tot reageren. Deze inspraakronde is nog informeel, bedoeld om vroegtijdig reacties te kunnen peilen en meenemen in het definitieve ontwerp van de omgevingsplanwijziging.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 003-020-020-010
Object ID  : 9e3d9289-af20-4912-a95b-5617e8cf791b
Object ID_nl  : 9e3d9289-af20-4912-a95b-5617e8cf791b
Relaties  :  Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: