Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Gemeente bevoegd gezag?

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
OrJunction Normaliter is de gemeente (waar de activiteit of activiteiten geheel of in hoofdzaak zullen worden verricht) bevoegd gezag, maar er zijn uitzonderingen: (samengevat) voor wateractiviteiten is het waterschap bevoegd gezag; voor activiteiten die vallen onder de Richtlijn industriële emissies of Seveso-richtlijn en voor activiteiten die gecombineerd worden aangevraagd met een “magneetactiviteit” kan een hoger bestuursorgaan bevoegd gezag zijn. Verder geldt dat als op een locatie eerder een omgevingsvergunning voor grootschalig milieubelastende activiteiten is verstrekt door een bestuursorgaan, dat bestuursorgaan voor die locatie altijd bevoegd gezag is. Ten slotte kunnen bestuursorganen de behandeling van aanvragen overdragen als daar gegronde reden voor is. Als een ander bestuursorgaan als bevoegd gezag de vergunningaanvraag zal behandelen, wordt de aanvraag overgedragen aan die ketenpartner en worden de overige processtappen overgeslagen. Overdragen dient onverwijld te gebeuren aangezien als dag van ontvangst geldt de dag van ontvangst bij het bestuursorgaan waar de aanvraag is ingediend, niet waar de aanvraag wordt behandeld. (BusinessProcess) Controleren bevoegd gezag Onder 'team vergunningverlening' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het behandelen van vergunningaanvragen. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team vergunningverle- ning Gecontroleerd wordt of de aangevraagde activiteiten vergunningplichtig, meldingplichtig of vergunningvrij zijn. Merk op dat in de Omgevingswet het onlosmakelijkheidsbeginsel niet (meer) geldt. De initiatiefnemer bepaalt zelf welke vergunningen gebundeld aan te vragen. Als een of meerdere van de aangevraagde activiteiten vergunningvrij of alleen meldingplichtig is/zijn, wordt een bericht hierover verstuurd aan de aanvrager, met een toelichting over waarom van vergunningplicht geen sprake is, wat de initiatiefnemer in plaats van het indienen van een vergunningaanvraag kan/moet doen, en waar de initiatiefnemer meer relevante informatie kan vinden. De aanvraag wordt vervolgens geheel of gedeeltelijk buiten behandeling gesteld. De buitenbehandelingstelling wordt gepubliceerd via ten minste dezelfde kanalen als via welke de vergunningaanvraag zelf is gepubliceerd. (BusinessProcess) Controleren vergunningplicht OrJunction TriggeringRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship behandeling overgedragen aan anders bestuursorgaan Deze svg is op 12-04-2021 00:40:23 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 00:40:23 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Junction_Or.png
Naam  : Gemeente bevoegd gezag?
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 015-010-020-020
Object ID  : 98e59099-aad0-45c3-974c-a19087877068
Object ID_nl  : 98e59099-aad0-45c3-974c-a19087877068
Relaties  :  default - OrJunction Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: