Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Definitieve beschikking vastgesteld

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate_Event.png
Naam  : Definitieve beschikking vastgesteld
Definitie  : Na vaststelling van de definitieve beschikking is de besluitvormingsfase van het bedrijfsproces afgerond. Dit is tevens het vertrekpunt voor de bekenmakingsfase.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 015-030-030-050
Object ID  : 98a28ef8-2d48-4734-80ba-0dfea4d7aef9
Object ID_nl  : 98a28ef8-2d48-4734-80ba-0dfea4d7aef9
Relaties  :  default - BusinessEvent Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: