Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Id-94ce78e0-6501-458e-bf9f-489e662adf8e

ArchiMate-modellen > Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten > OrJunctions > Id-94ce78e0-6501-458e-bf9f-489e662adf8e
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
OrJunction OrJunction Onder 'team vergunningverlening' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het behandelen van vergunningaanvragen. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team vergunningverle- ning Wanneer op basis van de toetsingsadviezen een planschaderisico geconstateerd wordt en er is geen onderliggend plan of overeenkomst, is het afsluiten van een planschadeovereenkomst met de initiatiefnemer wenselijk. Hiertoe wordt de overeenkomst opgesteld en ter ondertekening naar de initiatiefnemer verstuurd. In verband met de beslistermijn wordt niet op de ondertekening door de initiatiefnemer gewacht maar loopt het bedrijfsproces gewoon door. Wel zal de planschadeovereenkomst ondertekend moeten zijn voordat de definitieve beschikking wordt vastgesteld. Als er geen sprake is van planschaderisico, dan kan deze processtap worden overgeslagen. (BusinessProcess) Afsluiten planschade- overeenkomst OrJunction TriggeringRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship geen planschaderisico Deze svg is op 12-04-2021 00:41:26 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 00:41:26 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Junction_Or.png
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 015-020-020-050
Object ID  : 94ce78e0-6501-458e-bf9f-489e662adf8e
Object ID_nl  : 94ce78e0-6501-458e-bf9f-489e662adf8e
Relaties  :  default - OrJunction Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: