Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Opstellen eindverslag inspraak

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
De ontvangen inspraakreacties worden samen met de ketenpartners (en de eventuele initiatiefnemer) doorgenomen en gewogen, en een eindverslag wordt opgesteld als input voor het opstellen van het definitief ontwerp c.q het ontwerpbesluit. Het verslag wordt ook aan de betrokken belanghebbenden gestuurd. (BusinessProcess) Opstellen eindverslag inspraak Onder 'team omgevingsbeleid' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van het omgevingsbeleid. Hieronder vallen (beleids)juristen, geo-specialisten, regelbeheerders enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team hier niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team omgevingsbeleid OrJunction Het verzamelen van input kan op diverse manieren plaatsvinden, een en ander afhankelijk van de situatie. Eventueel kunnen een of meer bijeenkomsten of inloopavonden worden georganiseerd, of wordt volstaan met het ontvangen van schriftelijke reacties of wordt de mogelijkheid geboden te reageren via sociale media of andere digitale kanalen. (BusinessProcess) Verzamelen inspraakreacties AssignmentRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 20-03-2021 07:09:28 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 20-03-2021 07:09:28 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Process.png
Naam  : Opstellen eindverslag inspraak
Definitie  : De ontvangen inspraakreacties worden samen met de ketenpartners (en de eventuele initiatiefnemer) doorgenomen en gewogen, en een eindverslag wordt opgesteld als input voor het opstellen van het definitief ontwerp c.q het ontwerpbesluit. Het verslag wordt ook aan de betrokken belanghebbenden gestuurd.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 003-020-020-030
Object ID  : 8c0bf5fd-95d1-4169-a87e-a009e3dd940f
Object ID_nl  : 8c0bf5fd-95d1-4169-a87e-a009e3dd940f
Relaties  :  Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: