Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

oplosbare weigeringsgrond?

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
OrJunction OrJunction Indien sprake is van een weigeringsgrond die met een relatief kleine aanpassing in het initiatief opgelost kan worden, wordt de initiatiefnemer verzocht het initiatief aan te passen, zodanig dat de geconstateerde weigeringsgronden worden opgelost. Om te voorkomen dat dit ten koste gaat van de resterende beslistermijn, kan dit alleen wanneer de initiatiefnemer instemt met opschorting van de beslistermijn conform art. 4.15 AWB. De initiatiefnemer dient hier schriftelijk mee in te stemmen. Als er geen weigeringsgrond gevonden is, of als aanpassing niet realistisch geacht wordt, dan kan deze processtap worden overgeslagen. (BusinessProcess) Verzoeken aanpassing aanvraag Onder 'team vergunningverlening' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het behandelen van vergunningaanvragen. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team vergunningverle- ning OrJunction TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship geen aanpassing nodig of mogelijk Deze svg is op 12-04-2021 00:38:29 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 00:38:29 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Junction_Or.png
Naam  : oplosbare weigeringsgrond?
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 015-020-020-060
Object ID  : 7fe92015-6fe6-4eba-bc21-b801a68368f2
Object ID_nl  : 7fe92015-6fe6-4eba-bc21-b801a68368f2
Relaties  :  default - OrJunction Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: