Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Uitvoeren integrale afweging

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
BusinessProcess Uitvoeren integrale afweging Aangezien de inhoudelijke toetsing belegd kan zijn bij diverse interne en externe adviseurs en ketenpartners, is bewaken van de termijnen voor levering van de adviezen en/of instemmingen noodzakelijk. De afweging van de adviezen vindt in beginsel plaats wanneer alle adviezen ontvangen zijn. Hierbij kan het zinvol zijn ook de initiatiefnemer en betrokken belanghebbenden te raadplegen. Het besluit tot toekennen of weigeren van een vergunning geschiedt door een integrale afweging van alle deeltoetsingen, door het bevoegd gezag en de betrokken ketenpartners gezamenlijk. Een enkel negatief advies is daarbij niet direct reden tot weigering; het is mogelijk dat andere aspecten compensatie bieden. Ook kunnen maatwerkvoorschriften aan de vergunning gekoppeld worden (“ja, mits …”). Met name wanneer sprake is van een afwijking van de geldende regelgeving (omgevingsplan) zal gekeken worden naar aspecten als maatschappelijke wenselijkheid, draagvlak onder belanghebbenden, inpasbaarheid en ruimtelijke haalbaarheid. Verslagen van de integrale afweging dienen met de rest van het dossier gearchiveerd te worden voor duurzame toegankelijkheid. (BusinessProcess) Uitvoeren integrale afweging Onder interne adviseurs verstaan we hier medewerkers, teams of afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie die geen primaire verantwoordelijkheid hebben binnen dit bedrijfsproces maar die wel betrokken worden om vanuit de eigen expertise te adviseren. (BusinessRole) Interne adviseurs BusinessInteraction Integrale afweging TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 02-12-2020 13:26:15 CET gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 02-12-2020 13:26:15 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Process.png
Naam  : Uitvoeren integrale afweging
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 015-020-030-025
Object ID  : 602c8a12-8075-4605-8ab8-ec322b7ab89c
Object ID_nl  : 602c8a12-8075-4605-8ab8-ec322b7ab89c
Relaties  :  Onderdeel van:
Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: