Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Gebeurtenis leidt tot actie bij ketenpartner

ArchiMate-modellen > Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten > BusinessEvents > Gebeurtenis leidt tot actie bij ketenpartner
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Interactietype I:Ketenpartner A initieert bedrijfsproces bij ketenpartner B Een aanleiding tot het starten van een bedrijfsproces bij een ketenpartner modelleren we als business event. Er is sprake van een gebeurtenis veroorzaakt door ketenpartner A naar aanleiding waarvan ketenpartner B behoefte heeft (naar eigen keuze) actie te ondernemen. * Bijvoorbeeld: Ontwerp omgevingsplan initieert indienen zienswijze door provincie * Beschrijven: gebeurtenissen en proces dat gestart wordt Kenmerken * Ketenpartner A is niet afhankelijk van ketenpartner B, en wacht derhalve niet op reactie * Ketenpartner B is zelf verantwoordelijk voor het monitoren of de “trigger” optreedt, en het besluiten of daarop gehandeld moet worden Samenwerking * Bij dit interactietype is niet echt sprake van samenwerking tussen de ketenpartners. De een reageert slechts op informatie (zoals een terinzagelegging of een instructie) van een ander. * De reactie kan wel aanleiding zijn tot nauwere samenwerking in de vorm van een van de andere interactietypen. Enkele veel voorkomende interacties van dit type: Uitnodiging tot participatie * Participatie is overleg op informele basis van belanghebbenden in een vroege fase van planvorming. Het bevoegd gezag kan hiermee belangen en wensen inventariseren zodat daar rekening mee gehouden kan worden, wat draagvlak voor een besluit vergroot. Terinzagelegging/zienswijze * Terinzagelegging is bij een uitgebreide procedure de formele gelegenheid voor belanghebbenden om voorafgaand aan besluitvorming hun zienswijze kenbaar te maken. Het bevoegd gezag is niet verplicht om zienswijzen over te nemen, maar moet er wel op reageren. Bekendmaking * In beginsel wordt elk besluit van een bestuursorgaan bekendgemaakt, zodat belanghebbenden daarop kunnen reageren, met een bezwaar (in geval van een reguliere procedure) of beroep (in geval van een uitgebreide procedure), of juist met een nieuw initiatief dat door het besluit mogelijk wordt gemaakt. (BusinessEvent) Gebeurtenis leidt tot actie bij ketenpartner BusinessProcess Deelproces 1 TriggeringRelationship Deze svg is op 12-04-2021 00:31:22 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 00:31:22 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Event.png
Naam  : Gebeurtenis leidt tot actie bij ketenpartner
Definitie  : Interactietype I:Ketenpartner A initieert bedrijfsproces bij ketenpartner B

Een aanleiding tot het starten van een bedrijfsproces bij een ketenpartner modelleren we als business event.

Er is sprake van een gebeurtenis veroorzaakt door ketenpartner A naar aanleiding waarvan ketenpartner B behoefte heeft (naar eigen keuze) actie te ondernemen.

  • Bijvoorbeeld: Ontwerp omgevingsplan initieert indienen zienswijze door provincie
  • Beschrijven: gebeurtenissen en proces dat gestart wordt

Kenmerken

  • Ketenpartner A is niet afhankelijk van ketenpartner B, en wacht derhalve niet op reactie
  • Ketenpartner B is zelf verantwoordelijk voor het monitoren of de “trigger” optreedt, en het besluiten of daarop gehandeld moet worden

Samenwerking

  • Bij dit interactietype is niet echt sprake van samenwerking tussen de ketenpartners. De een reageert slechts op informatie (zoals een terinzagelegging of een instructie) van een ander.
  • De reactie kan wel aanleiding zijn tot nauwere samenwerking in de vorm van een van de andere interactietypen.

Enkele veel voorkomende interacties van dit type:

Uitnodiging tot participatie

  • Participatie is overleg op informele basis van belanghebbenden in een vroege fase van planvorming. Het bevoegd gezag kan hiermee belangen en wensen inventariseren zodat daar rekening mee gehouden kan worden, wat draagvlak voor een besluit vergroot.

Terinzagelegging/zienswijze

  • Terinzagelegging is bij een uitgebreide procedure de formele gelegenheid voor belanghebbenden om voorafgaand aan besluitvorming hun zienswijze kenbaar te maken. Het bevoegd gezag is niet verplicht om zienswijzen over te nemen, maar moet er wel op reageren.

Bekendmaking

  • In beginsel wordt elk besluit van een bestuursorgaan bekendgemaakt, zodat belanghebbenden daarop kunnen reageren, met een bezwaar (in geval van een reguliere procedure) of beroep (in geval van een uitgebreide procedure), of juist met een nieuw initiatief dat door het besluit mogelijk wordt gemaakt.
Object ID  : 5c4284d2
Object ID_nl  : 5c4284d2
Relaties  :  default - BusinessEvent Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: