Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Vergunningaanvraag doorgezonden

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate_Event.png
Naam  : Vergunningaanvraag doorgezonden
Definitie  : Indien een initiatiefnemer een vergunningaanvraag heeft ingediend bij een ander bestuursorgaan (c.q. als het DSO de vergunningaanvraag naar een ander bestuursorgaan heeft gerouteerd) en dat bestuursorgaan heeft geoordeeld dat de gemeente het van toepassing zijnde bevoegd gezag is, zal dat andere bestuursorgaan de vergunningaanvraag doorzenden naar de gemeente. NB. Als dag van ontvangst geldt conform art. 16.54 Ow de dag van ontvangst bij het bestuursorgaan waar de aanvraag is ingediend, ook als dat bestuursorgaan niet het bevoegd gezag is.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 015-010-000-030
Object ID  : 5bdaa8a5-fab0-456f-bdb0-185657f36b1e
Object ID_nl  : 5bdaa8a5-fab0-456f-bdb0-185657f36b1e
Relaties  :  default - BusinessEvent Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: