Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

026 Toepassen sanctie

026 Toepassen sanctie
Na archivering van het dossier eindigt het bedrijfsproces van het toepassen van een sanctie. (BusinessEvent) Toepassen sanctie gereed Aanleiding tot het toepassen van een sanctie is een verzoek van een ketenpartner, na constateren dat geen gevolg is gegeven aan een opgelegde sanctie. (BusinessEvent) Verzoek sanctie toepassen ontvangen Dit bedrijfsproces betreft het in geval van een reparatoire sanctie toepassen van het dwangmiddel indien de overtreder binnen de gestelde termijn geen gevolg heeft gegeven aan een opgelegde sanctie. (BusinessProcess) Toepassen sanctie Starten proces innen dwangsom, intrekking begunstigende beslissing en/of uitvoeren bestuursdwang, opstellen rapportage, starten proces verhalen kosten, bepalen vervolg. (BusinessProcess) Uitvoeren toepassen sanctie Inhoudelijk beoordelen verzoek, afstemmen ketenpartners, besluit tot toepassen sanctie, aankondigen uitvoering en evt. informeren belanghebbenden. (BusinessProcess) Voorbereiden toepassen sanctie Inboeken, gegevens controleren, ontvangstbevestiging sturen (aan ketenpartner). (BusinessProcess) Intake toepassen sanctie Aanleiding tot het toepassen van een sanctie is het verlopen van de begunstigingstermijn, dwz. de in de opgelegde sanctie vermelde termijn waarbinnen de overtreder de geconstateerde overtreding ongedaan moet maken om het toepassen van de sanctie te ontlopen. Als in de opgelegde sanctie is gesteld dat geen begunstigingstermijn van toepassing is, dan treedt dit moment direct na opleggen van de sanctie op. (BusinessEvent) Begunstigingstermijn verlopen Aanleiding tot het toepassen van een sanctie is het verstrijken van de tijdseenheid voor dwangsomverbeuring, voor zover het maximum van de dwangsom nog niet is bereikt. (BusinessEvent) Dwangsom verbeurd Aanleiding tot het (direct) toepassen van een sanctie is het constateren van een overtreding waarbij het nemen van maatregelen zeer spoeeisend is. (BusinessEvent) Overtreding met zeer spoedeisende situatie TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 08-03-2021 03:03:56 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 08-03-2021 03:03:56 CET
Legenda


Originele kleuren
Nestingniveau
   
   
   
VolgordeId
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Object ID
   
   
   
   
   
   
   
Object ID_nl
   
   
   
   
   
   
   
Poster beschikbaar
   
   
Status uitwerking
   
   
Uitwerking beschikbaar
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view 026 Toepassen sanctie
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : BedrijfsarchitectuurOmgevingswetgemeenten/id-532882f2
ArchiMate-model  : Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten
Label  : 026 Toepassen sanctie
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID  : 532882f2
Object ID_nl  : 532882f2
Elementen  : 
Relaties  :