Aanleveren aanvullende informatie

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate_Service.png
Naam  : Aanleveren aanvullende informatie
Definitie  : Wanneer de behandelende organisatie constateert dat bepaalde voor het in behandeling nemen van de incidentmelding of het handhavingsverzoek vereiste gegevens ontbreken, wordt de indiener in de gelegenheid gesteld deze binnen een redelijke termijn alsnog aan te leveren.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 005-023-005
Object ID  : 48c27a02-d91c-4df8-840b-b33566fe9cff
Object ID_nl  : 48c27a02-d91c-4df8-840b-b33566fe9cff
Relaties  :  default - BusinessService Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: