Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Meewerken uitvoering controle

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
In bepaalde gevallen is voor uitvoering van een controle ook medewerking van de indiener van de melding gewenst, bijvoorbeeld door toegang te verschaffen tot de woning van de indiener om geleuidswaarden of lichtinval ter plaatse te kunnen meten. (BusinessService) Meewerken uitvoering controle Een indiener melding incident is een burger, bedrijf of andere instelling die bij een bestuursorgaan melding doet van een incident in de fysieke leefomgeving, en op grond daarvan verwacht dat het bevoegd gezag actie onderneemt. (BusinessRole) Indiener melding incident De controle wordt uitgevoerd. Wanneer sprake is van een bezoek ter plaatse, kunnen monsters genomen worden of metingen ter plaatse verricht. Zo nodig worden meerdere locaties bezocht of worden meerdere bezoeken aan eenzelfde locatie gebracht. Tijdens de controle worden alle aspecten die in de voorbereiding onderkend zijn onderzocht en worden systematisch aantekeningen gemaakt, foto's genomen etc. Tijdens de controle ligt de nadruk op de vraag wat de situatie ter plaatse is, niet zozeer op de vraag of die situatie in overeenstemming is met de regelgeving, al zal dat veelal wel onderwerp van gesprek zijn. In veel situatie is dat echter geen eenvoudige ja-of-neevraag. Het is daarom zaak om zoveel mogelijk relevante data vast te leggen, om in de volgende processtap te kunnen bepalen welke zaken wel en welke niet in overeenstemming met de kaders zijn. Daarmee ontstaat een compleet beeld van de mate waarin (en de wijze waarop) de initiatiefnemer van de activiteit de regels en voorschriften naleeft. Wanneer schade en/of overlast optreedt die snel met maatregelen te verhelpen is dan kan dat ter plaatse worden besproken en in gang gezet, in het belang van de betrokken omwonenden en andere belanghebbenden en ook in het belang van de veroorzaker. Afhankelijk van de situatie wordt het bezoek vooraf aan de initiatiefnemer van de activiteit aangekondigd c.q. wordt met hem/haar een afspraak gemaakt, of wordt juist gekozen voor een onaangekondigd bezoek. (BusinessProcess) Uitvoeren controle AssignmentRelationship ServingRelationship Deze svg is op 12-04-2021 00:47:34 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 00:47:34 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Service.png
Naam  : Meewerken uitvoering controle
Definitie  : In bepaalde gevallen is voor uitvoering van een controle ook medewerking van de indiener van de melding gewenst, bijvoorbeeld door toegang te verschaffen tot de woning van de indiener om geleuidswaarden of lichtinval ter plaatse te kunnen meten.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 005-023-010
Object ID  : 48a9590b-7fcb-4cb5-ae37-5e014f7472da
Object ID_nl  : 48a9590b-7fcb-4cb5-ae37-5e014f7472da
Relaties  :  default - BusinessService Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: