Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Id-40fe00b5-775a-47e0-b865-7d44392764be

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over welke partij bevoegd gezag en/of uitvoerder is voor de behandeling van het sanctieverzoek. (BusinessProcess) Adviseren bevoegdheid en uitvoerder Beoordeeld wordt welke bestuursorganen bevoegd gezag zijn voor het opleggen van een sanctie. Er zijn meerdere mogelijkheden, afhankelijk van de vraag of er sprake is van een enkelvoudige of een meervoudige zaak: * De gemeente zal het sanctieverzoek overdragen aan een ander bestuursorgaan wanneer zij voor geen van de onderdelen van het sanctieverzoek bevoegd gezag is. * De gemeente zal het sanctieverzoek overdragen aan een uitvoeringspartner wanneer zij wel bevoegd gezag is voor alle onderdelen van het sanctieverzoek, maar het mandaat bij de uitvoeringspartner ligt. De gemeente blijft in een adviserende rol betrokken. * De gemeente zal het sanctieverzoek zelf behandelen waarbij ketenpartners of uitvoeringspartners betrokken worden in een adviserende rol, wanneer sprake is van een sanctieverzoek waarbij de gemeente voor alle onderdelen bevoegd gezag is en het mandaat voor alle onderdelen binnen de eigen organisatie ligt. * De gemeente zal de behandeling van het sanctieverzoek samen met ketenpartners en/of uitvoeringspartners uitvoeren wanneer sprake is van een meervoudig sanctieverzoek waarbij de gemeente niet voor alle onderdelen bevoegd gezag is en/of het mandaat niet voor alle onderdelen binnen de eigen organisatie ligt. Als een ketenpartner of uitvoeringspartner het sanctieverzoek zal behandelen, wordt dit overgedragen aan die partij en worden de overige processtappen overgeslagen. (BusinessProcess) Beoordelen bevoegdheid en uitvoerder TriggeringRelationship Deze svg is op 12-04-2021 00:55:21 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 00:55:21 CEST
ArchiMate-relatie Id-40fe00b5-775a-47e0-b865-7d44392764be
ArchiMate_TriggeringRelationship.png
Relatienaam voluit   :  Adviseren bevoegdheid en uitvoerder veroorzaakt Beoordelen bevoegdheid en uitvoerder
Relatietype   :  TriggeringRelationship
Vanaf   :  Adviseren bevoegdheid en uitvoerder (BusinessProcess)
Naar   :  Beoordelen bevoegdheid en uitvoerder (BusinessProcess)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  BedrijfsarchitectuurOmgevingswetgemeenten/id-40fe00b5-775a-47e0-b865-7d44392764be
Object ID  : 40fe00b5-775a-47e0-b865-7d44392764be
Object ID_nl  : 40fe00b5-775a-47e0-b865-7d44392764be
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten