Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Id-3a793006-32f5-4628-a85c-3838ed4b5387

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Gecontroleerd wordt of de ingediende aanvraag voldoet aan de gestelde aanvraagvereisten. Als daar niet of in onvoldoende mate aan is voldaan, wordt de aanvraag buiten behandeling gelaten nadat de aanvrager eerst in de gelegenheid is gesteld binnen een door de gemeente gestelde termijn de aanvraag aan te vullen. Een besluit om de aanvraag niet te behandelen wordt aan de aanvrager bekendgemaakt, binnen vier weken nadat de aanvraag --klaarblijkelijk onvoldoende-- is aangevuld of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. De buitenbehandelingstelling wordt tevens, ter informatie van overige belanghebbenden, gepubliceerd via ten minste dezelfde kanalen als via welke de vergunningaanvraag zelf is gepubliceerd. Eisen kunnen op grond van art. 16.55 Ow zijn gesteld aan de door de aanvrager te verstrekken gegevens en bescheiden. Gegevens en bescheiden waarover de gemeente al beschikt, hoeven niet door de aanvrager te worden geleverd. Nieuw is dat eisen gesteld kunnen worden aan het verstrekken van gegevens over participatie van en overleg met derden; bij ontbreken daarvan kan de gemeente de vergunningaanvraag dus buiten behandeling stellen (NB. dat is niet hetzelfde als het ontbreken van draagvlak voor de aangevraagde activiteit(en)). Indien de gemeente de aanvraag wil afwijzen op grond van gegevens over feiten en belangen die de aanvrager betreffen en die gegevens afwijken van gegevens die de aanvrager ter zake zelf heeft verstrekt, dan moet de gemeente de aanvrager conform art. 4.7 AWB in de gelegenheid stellen hierover zijn/haar zienswijze naar voren te brengen. (BusinessProcess) Controleren aanvraagvereist- en OrJunction TriggeringRelationship Deze svg is op 12-04-2021 00:23:26 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 00:23:26 CEST
ArchiMate-relatie Id-3a793006-32f5-4628-a85c-3838ed4b5387
ArchiMate_TriggeringRelationship.png
Relatienaam voluit   :  vergunningplichtig? veroorzaakt Controleren aanvraagvereisten
Relatietype   :  TriggeringRelationship
Vanaf   :  vergunningplichtig? (OrJunction)
Naar   :  Controleren aanvraagvereisten (BusinessProcess)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  BedrijfsarchitectuurOmgevingswetgemeenten/id-3a793006-32f5-4628-a85c-3838ed4b5387
Object ID  : 3a793006-32f5-4628-a85c-3838ed4b5387
Object ID_nl  : 3a793006-32f5-4628-a85c-3838ed4b5387
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten