Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Id-392cab8d-f314-4061-b931-7c973bdcb30e

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Ook het detailontwerp wordt door de betrokkenen besproken en beoordeeld, in een of meerdere iteraties. Daarbij wordt gekeken in hoeverre gevolg is gegeven aan de gemaakte afspraken. Zo nodig worden onderdelen van het ontwerp bijgesteld. Het is belangrijk dat het detailontwerp bij afronding geen openstaande punten meer heeft (anders dan details waarover geen controverse kan ontstaan). (BusinessProcess) Beoordelen detailontwerp Wanneer het ontwerp voltooid is (in elk geval in voldoende mate en van voldoende kwaliteit om door te kunnen gaan), wordt een integraal advies geformuleerd. Dit beschrijft de in de verkennings- en ontwerpfase ingebrachte visies, belangen, voorwaarden etc. en de geconstateerde geschilpunten met de daarover gemaakte afspraken. Deze moeten concreet en 'toetsbaar' beschreven worden. Het integraal advies heeft meerdere doelen: * Het richt zich tot de initiatiefnemer en bevestigt de afspraken die gemaakt zijn in de ontwerpfase. Dat levert de kaders waarbinnen het ontwerp is opgesteld. * Het richt zich tot de belanghebbenden die in de verkennings- en ontwerpfasen geparticipeerd hebben, en bevestigt de door hen geuite belangen en wensen die --als het goed is-- in het ontwerp gerespecteerd zijn. * Het richt zich tot de gemeente en bevestigt de adviezen, voorwaarden en maatwerkvoorschriften van de gemeente en ketenpartners. Dit vormt belangrijke input voor de vergunningverlening: door de aanvraag te toetsen aan dit integraal advies wordt veel tijd gewonnen. (BusinessProcess) Opstellen integraal advies TriggeringRelationship Deze svg is op 12-04-2021 00:44:02 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 00:44:02 CEST
ArchiMate-relatie Id-392cab8d-f314-4061-b931-7c973bdcb30e
ArchiMate_TriggeringRelationship.png
Relatienaam voluit   :  Beoordelen detailontwerp veroorzaakt Opstellen integraal advies
Relatietype   :  TriggeringRelationship
Vanaf   :  Beoordelen detailontwerp (BusinessProcess)
Naar   :  Opstellen integraal advies (BusinessProcess)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  BedrijfsarchitectuurOmgevingswetgemeenten/id-392cab8d-f314-4061-b931-7c973bdcb30e
Object ID  : 392cab8d-f314-4061-b931-7c973bdcb30e
Object ID_nl  : 392cab8d-f314-4061-b931-7c973bdcb30e
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten