Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Adviseren bevoegdheid en uitvoerder

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over welke partij bevoegd gezag en/of uitvoerder is voor de behandeling van het sanctieverzoek. (BusinessProcess) Adviseren bevoegdheid en uitvoerder Beoordeeld wordt welke bestuursorganen bevoegd gezag zijn voor het opleggen van een sanctie. Er zijn meerdere mogelijkheden, afhankelijk van de vraag of er sprake is van een enkelvoudige of een meervoudige zaak: * De gemeente zal het sanctieverzoek overdragen aan een ander bestuursorgaan wanneer zij voor geen van de onderdelen van het sanctieverzoek bevoegd gezag is. * De gemeente zal het sanctieverzoek overdragen aan een uitvoeringspartner wanneer zij wel bevoegd gezag is voor alle onderdelen van het sanctieverzoek, maar het mandaat bij de uitvoeringspartner ligt. De gemeente blijft in een adviserende rol betrokken. * De gemeente zal het sanctieverzoek zelf behandelen waarbij ketenpartners of uitvoeringspartners betrokken worden in een adviserende rol, wanneer sprake is van een sanctieverzoek waarbij de gemeente voor alle onderdelen bevoegd gezag is en het mandaat voor alle onderdelen binnen de eigen organisatie ligt. * De gemeente zal de behandeling van het sanctieverzoek samen met ketenpartners en/of uitvoeringspartners uitvoeren wanneer sprake is van een meervoudig sanctieverzoek waarbij de gemeente niet voor alle onderdelen bevoegd gezag is en/of het mandaat niet voor alle onderdelen binnen de eigen organisatie ligt. Als een ketenpartner of uitvoeringspartner het sanctieverzoek zal behandelen, wordt dit overgedragen aan die partij en worden de overige processtappen overgeslagen. (BusinessProcess) Beoordelen bevoegdheid en uitvoerder Onder interne adviseurs verstaan we hier medewerkers, teams of afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie die geen primaire verantwoordelijkheid hebben binnen dit bedrijfsproces maar die wel betrokken worden om vanuit de eigen expertise te adviseren. (BusinessRole) Interne adviseurs TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 02-02-2021 05:05:40 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 02-02-2021 05:05:40 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Process.png
Naam  : Adviseren bevoegdheid en uitvoerder
Definitie  : Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over welke partij bevoegd gezag en/of uitvoerder is voor de behandeling van het sanctieverzoek.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 025-010-020-025
Object ID  : 2ed56a04-015e-4101-a83c-29239304de98
Object ID_nl  : 2ed56a04-015e-4101-a83c-29239304de98
Relaties  :  Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: