Opstellen reactie op besluit ander bestuursorgaan

ArchiMate-modellen > Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten > BusinessProcesses > Opstellen reactie op besluit ander bestuursorgaan
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate_Process.png
Naam  : Opstellen reactie op besluit ander bestuursorgaan
Definitie  : Opstellen ontwerpbesluit, afstemmen met ketenpartners en het desbetreffende bestuursorgaan.
Nestingniveau  : 02
VolgordeId  : 032-020
Object ID  : 2e944af4
Object ID_nl  : 2e944af4
Relaties  :  Onderdeel van:
Wordt veroorzaakt door:


Veroorzaakt:


Komt voor op   :  ArchiMate views: