Vasatstellen reactie of beschikking (bestuurlijk)

ArchiMate-modellen > Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten > BusinessProcesses > Vasatstellen reactie of beschikking (bestuurlijk)
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate_Process.png
Naam  : Vasatstellen reactie of beschikking (bestuurlijk)
Definitie  : De reactie (bij informele incidentmelding) of beschikking (bij formeel handhavingsverzoek) wordt op bestuurlijk niveau vastgesteld wanneer er beleidsgevoelige zaken spelen. Hoewel in dit procesmodel niet expliciet gemaakt zal in beleidsgevoelige zaken eerder al contact gewenst zijn met de bestuurders.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 023-020-020-065
Object ID  : 2e27f764-ed5c-45fb-9562-396785f62443
Object ID_nl  : 2e27f764-ed5c-45fb-9562-396785f62443
Relaties  :  Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:


Veroorzaakt:


Komt voor op   :  ArchiMate views: