Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Id-25061dc0

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
BusinessProcess Deelproces 3 Interactietype III:Ketenpartners realiseren samen (een gezamenlijk resultaat) Samen realiseren modelleren we met een business interaction. Er is sprake van twee of meer partijen die samen optrekken om één gezamenlijk resultaat te realiseren. * Bijvoorbeeld: gezamenlijk beantwoorden van zienswijzen n.a.v. gecoördineerde aanpassing omgevingsverordening en omgevingsplan. * Beschrijven: welke werkvorm is gewenst? Welk aandeel levert elke partij? Kenmerken * Beide ketenpartners zijn van elkaar afhankelijk. Samenwerken is noodzakelijk om tot een goed resultaat te komen * De vorm en mate van samenwerking is afhankelijk van het te leveren resultaat, de beschikbare middelen en de voorkeuren van de samenwerkende mensen en organisaties. * Merk op dat er geen harde grens is met het voorgaande interactietype (dienst afnemen). Naarmate het leveren van een dienst meer afstemming vereist, wordt het resultaat meer een gezamenlijk iets. Gebruik van een samenwerkingsruimte is essentieel (zie rapport “Verkenning Behoefte Samenwerkingsruimte” dd. 09-02-2017). Enkele veel voorkomende interacties van dit type: Bepalen regievoerder * Aan het begin van een bedrijfsproces waarin twee of meer bestuursorganen betrokken zijn, is het belangrijk te bepalen welk bestuursorgaan regievoerder is en tijdigheid en consistentie van afzonderlijk uit te voeren taken coördineert. Eindverantwoordelijkheid is soms wettelijk bepaald en dan ligt het voor de hand dat de eindverantwoordelijke regievoerder is, maar soms ook is dit minder duidelijk is of willen bestuursorganen afwijken, bijvoorbeeld als een ander bestuursorgaan meer belang heeft. Afstemmen inhoudelijk * Een variant op “advies inhoudelijk” waarbij de rollen van adviesvrager en adviesgever niet meer goed van elkaar te scheiden zijn. Het resultaat is dan niet meer een advies van de een aan de ander, maar een gezamenlijk stuk. Gezamenlijk reageren op zienswijzen * Wanneer een of meer ontwerpbesluiten tot stand zijn gekomen via nauwe samenwerking (via advies, instemming of andere samenwerking), is het wenselijk om ook nauw samen te werken bij de beantwoording van zienswijzen. Die beantwoording is dan een gezamenlijk resultaat. (BusinessInteraction) Samen realiseren met ketenpartner ServingRelationship Deze svg is op 12-04-2021 00:22:16 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 00:22:16 CEST
ArchiMate-relatie Id-25061dc0
ArchiMate_ServingRelationship.png
Relatienaam voluit   :  Samen realiseren met ketenpartner Deelproces 3
Relatietype   :  ServingRelationship
Vanaf   :  Samen realiseren met ketenpartner (BusinessInteraction)
Naar   :  Deelproces 3 (BusinessProcess)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  BedrijfsarchitectuurOmgevingswetgemeenten/id-25061dc0
Object ID  : 25061dc0
Object ID_nl  : 25061dc0
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten