Opstellen integraal advies

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Wanneer het ontwerp voltooid is (in elk geval in voldoende mate en van voldoende kwaliteit om door te kunnen gaan), wordt een integraal advies geformuleerd. Dit beschrijft de in de verkennings- en ontwerpfase ingebrachte visies, belangen, voorwaarden etc. en de geconstateerde geschilpunten met de daarover gemaakte afspraken. Deze moeten concreet en 'toetsbaar' beschreven worden. Het integraal advies heeft meerdere doelen: * Het richt zich tot de initiatiefnemer en bevestigt de afspraken die gemaakt zijn in de ontwerpfase. Dat levert de kaders waarbinnen het ontwerp is opgesteld. * Het richt zich tot de belanghebbenden die in de verkennings- en ontwerpfasen geparticipeerd hebben, en bevestigt de door hen geuite belangen en wensen die --als het goed is-- in het ontwerp gerespecteerd zijn. * Het richt zich tot de gemeente en bevestigt de adviezen, voorwaarden en maatwerkvoorschriften van de gemeente en ketenpartners. Dit vormt belangrijke input voor de vergunningverlening: door de aanvraag te toetsen aan dit integraal advies wordt veel tijd gewonnen. (BusinessProcess) Opstellen integraal advies De omgevingstafel is de plaats waar de gesprekken plaatsvinden. Aan deze tafel komen de initiatiefnemer, de gemeente, betrokken ketenpartners en belanghebbenden bij elkaar. Het initiatief wordt besproken vanuit de gedachte om het mogelijk te maken, eventueel onder bepaalde randvoorwaarden ("ja, mits ..."). Dit levert de initiatiefnemer aan het eind van het gehele verkenningstraject een integraal advies op, waarmee hij de vergunningaanvraag kan opstellen en indienen. Doel is daarbij dat de vergunningaanvraag in acht weken kan worden afgehandeld. De omgevingstafel is feitelijk een metafoor voor constructief overleg tussen de belanghebbende partijen. Afhankelijk van de situatie kan dit eenmalig zijn maar in veel gevallen zullen meerdere bijeenkomsten gewenst zijn. Er is geen vaste voorgeschreven werkvorm maar het ligt voor de hand dat gemeenten hier elk een eigen, vaste werkwijze ontwikkelen in afstemming met de ketenpartners. (BusinessInteraction) Omgevingstafel Ook het detailontwerp wordt door de betrokkenen besproken en beoordeeld, in een of meerdere iteraties. Daarbij wordt gekeken in hoeverre gevolg is gegeven aan de gemaakte afspraken. Zo nodig worden onderdelen van het ontwerp bijgesteld. Het is belangrijk dat het detailontwerp bij afronding geen openstaande punten meer heeft (anders dan details waarover geen controverse kan ontstaan). (BusinessProcess) Beoordelen detailontwerp OrJunction AggregationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 18-08-2019 06:53:24 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 18-08-2019 06:53:24 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Process.png
Naam  : Opstellen integraal advies
Definitie  : Wanneer het ontwerp voltooid is (in elk geval in voldoende mate en van voldoende kwaliteit om door te kunnen gaan), wordt een integraal advies geformuleerd. Dit beschrijft de in de verkennings- en ontwerpfase ingebrachte visies, belangen, voorwaarden etc. en de geconstateerde geschilpunten met de daarover gemaakte afspraken. Deze moeten concreet en 'toetsbaar' beschreven worden. Het integraal advies heeft meerdere doelen:
  • Het richt zich tot de initiatiefnemer en bevestigt de afspraken die gemaakt zijn in de ontwerpfase. Dat levert de kaders waarbinnen het ontwerp is opgesteld.
  • Het richt zich tot de belanghebbenden die in de verkennings- en ontwerpfasen geparticipeerd hebben, en bevestigt de door hen geuite belangen en wensen die --als het goed is-- in het ontwerp gerespecteerd zijn.
  • Het richt zich tot de gemeente en bevestigt de adviezen, voorwaarden en maatwerkvoorschriften van de gemeente en ketenpartners. Dit vormt belangrijke input voor de vergunningverlening: door de aanvraag te toetsen aan dit integraal advies wordt veel tijd gewonnen.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 013-030-020-020
Object ID  : 19134f5a-3ce7-4a3a-8517-8e7bb10e4c22
Object ID_nl  : 19134f5a-3ce7-4a3a-8517-8e7bb10e4c22
Relaties  :  Onderdeel van:
Wordt veroorzaakt door:


Veroorzaakt:


Komt voor op   :  ArchiMate views: