Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Monitoren en analyseren

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Dit bedrijfsproces betreft het op basis van continu of frequent gemeten indicatoren onderzoeken en analyseren in hoeverre het gevoerde beleid leidt tot het bereiken van de beoogde doelstellingen. Dit met als doel het nemen van maatregelen om afwijkingen van die beoogde doelstellingen bij te sturen. (BusinessProcess) Monitoren en analyseren Bepalen benodigde meetwaarden, verzamelen meetwaarden, bewerken tot data geschikt voor analyse. (BusinessProcess) Verzamelen meetwaarden Integrale analyse, toetsen resultaten, bepalen effectieve maatregelen, opstellen rapportage, inwinnen advies. (BusinessProcess) Analyseren verzamelde gegevens BusinessActor Gemeente Voor een (voorgenomen) initiatief kan monitoring en analyse noodzakelijk zijn bij onderbouwing van besluitvorming. (BusinessEvent) Initiatief of plan daartoe Voorstel voor indicatoren, inwinnen advies bij ketenpartners en/of andere partijen, vaststellen. (BusinessProcess) Vaststellen te monitoren indicatoren BusinessActor Waterschap BusinessActor Provincie Een voornemen tot nieuw beleid behoeft onderbouwing in de vorm van analyse van effectiviteit van bestaand beleid. (BusinessEvent) Voornemen tot nieuw beleid Een melding, incident of aanwijzing kan reden zijn tot (nadere) monitoring en analyse. (BusinessEvent) Melding, incident of aanwijzing Beoordelen voorgestelde maatregelen, vaststellen vervolgstappen, eventueel bekendmaken rapportage. (BusinessProcess) Vaststellen vervolgstappen analyse BusinessEvent Analyse gereed BusinessActor Rijk Processen m.b.t. evalueren van beleid en uitvoering. (BusinessProcess) Evaluatie AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 20-03-2021 13:20:28 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 20-03-2021 13:20:28 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Process.png
Naam  : Monitoren en analyseren
Definitie  : Dit bedrijfsproces betreft het op basis van continu of frequent gemeten indicatoren onderzoeken en analyseren in hoeverre het gevoerde beleid leidt tot het bereiken van de beoogde doelstellingen. Dit met als doel het nemen van maatregelen om afwijkingen van die beoogde doelstellingen bij te sturen.
Nestingniveau  : 01
VolgordeId  : 061
Object ID  : 18268428
Object ID_nl  : 18268428
Relaties  :  Onderdeel van:
Groepeert:
Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: