Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Afstemming bevoegdheid en uitvoerder

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate_Service.png
Naam  : Afstemming bevoegdheid en uitvoerder
Definitie  : Zo nodig wordt met de ketenpartners afgestemd over welke partij bevoegd gezag en/of uitvoerder is voor de behandeling van het sanctietoepassingsverzoek.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 003-026-020
Object ID  : 1372beda-d0b1-4bd2-8953-532f0735f4fb
Object ID_nl  : 1372beda-d0b1-4bd2-8953-532f0735f4fb
Relaties  :  default - BusinessService Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: